Заповідна справа в Україні

2008, т. 14, вип. 1

Передмова

Загальні питання заповідної справи

Чорний М.Г. Особливості українських заповідників та проблеми підтримання біорізноманіття в заповідних екосистемах

Ботаніка

Ивкович В.С., Арнольбик В.М. Особенности многолетней естественной динамики сосновых лесов на территории Березинского биосферного заповедника

Лукаш О.В. Критерії відбору видів до списку регіонально рідкісних судинних рослин Чернігівської області

Шевчик В.Л., Бакалина Л.В. Особливості демутації трав’яного ярусу у широколистяних лісах Канівського природного заповідника

Мойсієнко І.І., Суднік-Войциковська Б. Созофіти у флорі курганів – рефугіумів степової флори на півдні України

Дідик Л.В. Рідкісні види рослин східної частини межиріччя Остра й Удаю

Ференц Н.М., Хомин І.Г. Рідкісні види судинних рослин проектованого біосферного резервату “Розточчя”

Щербакова О.Ф., Бармак І.М. Особливості біоморфології та популяційної демографії астрагалу шерстистоквіткового у зв’язку з його охороною на Миколаївщині та Кіровоградщині

Костенко Н.С., Дикий Є.О., Заклецький О.А. Еколого-фітоценотична характеристика донної рослинності перспективного об’єкта природно-заповідного фонду – півострова Меганом (Крим, Чорне море)

Зоологія

Грищенко В.М. Зміни у фауні та населенні птахів Канівського заповідника та його околиць

Котенко Т.И. Побережье Феодосийского залива как важный резерват разноцветной ящурки в Крыму

Говорун А.В. Результаты исследования фауны огневок (Lepidoptera, Pyralidae) Черноморского биосферного заповедника

Охоронювані природні території

Гавриленко В.С. Современные режимы заповедной степи “Аскания-Нова” и некоторые результаты их влияния на сохранение биоразнообразия

Коломійчук В.П. Ключові ботанічні території Північного Приазов’я

Воронова С.М. Раритетний фітогенофонд та природно-заповідна мережа Єланецько-Інгульського регіону

Вовк О.Г., Філатова О.В., Клімов О.В. Збереження фіторізноманіття в мережі природно-заповідного фонду Куп’янського району Харківської області

Історія охорони природи

Чорна Л.О. Історичні аспекти формування мережі природних заповідників в Україні та їх трансформація (1920–1930-ті рр.)