Научные публикации

Грищенко Виталия Николаевича

за 2006-2010 гг.

 

Грищенко В.Н. (2006): Мониторинг популяции белого аиста в Украине в 1992-2005 гг.  - Орнитологические исследования в Северной Евразии: Тез. XII Междунар. орнитол. конфер. Северной Евразии. Ставрополь. 163-164.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2006): Миграции куликов на Днепре в районе Каневского заповедника. - Запов. справа в Україні. 12 (1): 56-63.
[PDF]

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2006): Авіфауністичні знахідки у західній і центральній Черкащині у серпні 2006 р. - Авіфауна України. 3: 46-48.
[PDF]

Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2006): Динамика численности чайки-хохотуньи в колонии у Каневской ГЭС в 1991-2006 гг. - Авіфауна України. 3: 59-64.
[PDF]

Яблоновська-Грищенко Є.Д., Грищенко В.М., Скільський І.В. (2006): Порівняння типів пісень зяблика (Fringilla coelebs L.) з парків Чернівців і Києва. - Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Біологія. 298: 286-293.

Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н. (2006): Материалы по экологии серой неясыти в Каневском заповеднике. - Запов. справа в Україні. 12 (2): 51-53.
[PDF]

Яблоновська-Грищенко Є.Д., Грищенко В.М. (2006): До питання стабільності територіальних комплексів типів пісень зяблика. - Запов. справа в Україні. 12 (2): 53-58.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2006): Связь между фенологией миграций и успешностью размножения у белого аиста в Украине. - Беркут. 15 (1-2): 85-93.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2006): Фенология осенней миграции зимующих видов птиц на территории Украины. - Беркут. 15 (1-2): 176-193.
[PDF]

Грищенко В.М. (2006): Лелека чорний - Ciconia nigra L. - Плани заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду. Харків: ВД "Райдер". 107-113.
[PDF]

Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н. (2007): Фауна куликов Черкасского Приднепровья. - Достижения в изучении куликов Северной Евразии. Тез. докл. VII Междунар. совещания. г. Мичуринск, 5-8 февраля 2007. Мичуринск: МичурГПИ. 25-26.

Гаврилюк М.Н., Домашевский С.В., Грищенко В.Н. (2007): Особенности зимовки птиц в 2006-2007 гг. в районе Кременчугского водохранилища. - Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання. Київ: Фітосоціоцентр. 429-431.
[PDF]

Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. (2007): Связь между числом зарегистрированных типов песни и количеством записанных особей у зяблика. - Запов. справа в Україні.  13 (1-2): 69-72.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2007): Гнездование дрозда-рябинника на столбе электролинии. - Беркут. 16 (1): 6.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2007): Изменения в выборе мест гнездования белым аистом в Украине. - Беркут. 16 (1): 52-74.
[PDF]

Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. (2007): Диалекты песни зяблика на территории лесной и лесостепной зон Украины и региона Украинских Карпат. - Беркут. 16 (1): 141-155.
[PDF]

Гаврилюк М.Н., Грищенко В.М., Домашевський С.В. (2007): Зимівля орлана-білохвоста в районі Кременчуцького водосховища взимку 2006-2007 років. - Збереження орлана-білохвоста в Україні. Київ. 1: 8-11.
[PDF]

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2007): До орнітофауни нижньої Десни. - Беркут. 16 (2): 184-186.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2007): Фенология осенней миграции серого журавля в Украине. - Беркут. 16 (2): 250-263.
[PDF]

Яблоновська-Грищенко Є.Д., Грищенко В.М. (2008): Карпатський діалект пісні зяблика Fringilla coelebs L. - Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Біологія. 23: 153-156.
[PDF]

Грищенко В.М. (2008): Зміни у фауні та населенні птахів Канівського заповідника та його околиць. - Запов. справа в Україні. 14 (1): 41-44.
[PDF]

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2008): Большой баклан (Phalacrocorax carbo) в Каневском заповеднике. - Бранта. 11: 23-28.
[PDF]

Грищенко В.М. (2008): Орнітологічні дослідження в Канівському заповіднику. - Запов. справа в Україні. 14 (2): 19-22.
[PDF] [HTML]

Яблоновська-Грищенко Є.Д., Грищенко В.М. (2008): Біоакустичні дослідження в Канівському заповіднику: сучасний стан та перспективи. - Запов. справа в Україні. 14 (2): 22-25.
[PDF]

Гаврилюк М.Н., Домашевський С.В., Грищенко В.М. (2008): Зимівля орлана-білохвоста в районі Кременчуцького водосховища взимку 2007-2008 років. - Збереження орлана-білохвоста в Україні. Київ. 2: 9-12.
[PDF]

Гаврилюк М.Н., Грищенко В.М. (2008): Продуктивність розмноження орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla (L.)) в Україні в 1988-2008 рр. - Новітні дослідження соколоподібних та сов. Мат-ли III Міжнар. наук. конфер. "Хижі птахи України", м. Кривий Ріг, 24-25 жовтня 2008 р. Кривий Ріг. 79-85.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2008): Дневные хищные птицы Каневского заповедника и его окрестностей. - Новітні дослідження соколоподібних та сов. Мат-ли III Міжнар. наук. конфер. "Хижі птахи України", м. Кривий Ріг, 24-25 жовтня 2008 р. Кривий Ріг. 99-105.
[PDF]

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2008): Матеріали по чисельності зимняка на північному сході України у грудні 2007 р. - Авіфауна України. 4: 61-63.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2008): Материалы по фенологии миграции птиц Сумского Посеймья. - Авіфауна України. 4: 71-83.
[PDF]

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2008): Нові дані про рідкісних та маловивчених птахів Північної України. - Беркут. 17 (1-2): 5-9.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2008): Встреча плосконосого плавунчика на Молочном лимане. - Беркут. 17 (1-2): 32.
[PDF]

Грищенко В.М. (2008): Загадка чорної ворони. - Беркут. 17 (1-2): 179-182.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2008): Проблема большого баклана. - Беркут. 17 (1-2): 190.

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2009): Находка южного соловья в Николаевской области. - Запов. справа в Україні. 15 (1): 59-60.
[PDF]

Гаврилюк М.Н., Домашевський С.В., Грищенко В.М., Ілюха О.В., Борисенко М.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2009): Зимівля водоплавних та навколоводних птахів у  2008-2009 роках в районі Кременчуцького водосховища. - Вісник Черкаського ун-ту. Сер. Біол. науки. 156: 15-20.
[PDF]

Гаврилюк М.Н., Грищенко В.Н., Костюшин В.А., Домашевский С.В., Гладкевич С.А., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2009): Орнитофауна Ирдынских болот и сопредельных лесных массивов. - Запов. справа в Україні. 15 (2): 70-81.
[PDF]

Гаврилюк М.Н., Домашевский С.В., Илюха И.В., Борисенко Н.Н., Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2009): О зимовке водоплавающих и околоводных птиц в  2007-2008 гг. в районе Кременчугского водохранилища. - Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России. Мат-лы 3 Междунар. научно-практич. конфер. М. 572-576.
[DJVU]

Грищенко В.Н. (2009): Катастрофические годы для белого аиста: анализ трех случаев  в Украине. - Беркут. 18 (1-2): 22-40.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2009): Сроки осеннего отлета белой трясогузки в Украине. - Беркут. 18 (1-2): 188-192.
[PDF]

Grishchenko V. (2010): Monitoring of the White Stork (Ciconia ciconia) number dynamics in Ukraine in 1994-2009. - Bird Numbers 2010. “Monitoring, indicators and targets”.
18th Conference of the European Bird Census Council. Book of abstracts. 22-26 March 2010, Cáceres, Extremadura, Spain. 110-111.
[PDF]

Гаврилюк М., Домашевський С., Грищенко В. (2010): Результати роботи над проектом  із моніторингу орлана-білохвоста в 2006-2009 рр. у районі Кременчуцького водосховища. - Збереження орлана-білохвоста в Україні. Київ. 3: 6-11.
[PDF]

Гаврилюк М.Н., Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2010): Загальна характеристика орнітофауни проектованого національного природного парку «Холодний Яр». - Перспективи розвитку території Холодного Яру. Мат-ли наук.- практичн. конф. 27 квітня 2010 р., Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Ресурсний центр АНГО м. Черкаси. Черкаси: Вертикаль. 11-12.
[PDF]

Грищенко В.Н., Дзюбенко Н.В., Бокотей А.А., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2010): Гнездование колпицы на западе Украины. - Орнитология в Северной Евразии. Мат-лы XIII Международной орнитологической конференции Северной Евразии. Тез. докладов. Оренбург: Изд-во ОГПУ, ИПК ГОУ ОГУ. 109.
[PDF]

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2010): Знахідки бражника мертва голова в Канівському природному заповіднику та його околицях. - Запов. справа в Україні. 16 (1): 62.
[PDF]

Грищенко В.М. (2010): Кому червоніти за Червону книгу? - Запов. справа в Україні. 16 (1): 93-97.
[PDF] [HTML]

Грищенко В.Н. (2010): Дистанции вспугивания врановых птиц в природных и агрокультурных ландшафтах Украины. - Врановые птицы Северной Евразии: Сб. материалов IX Междунар. научно-практич. конфер. "Врановые птицы Северной Евразии". Омск: "Полиграфический центр" И.П. Пономарева. 46-48.
[PDF]

Кныш Н.П., Грищенко В.Н., Статива А.И. (2010): Сойка в Лесостепи Северо-Восточной Украины. - Врановые птицы Северной Евразии: Сб. материалов IX Междунар. научно-практич. конфер. "Врановые птицы Северной Евразии". Омск:"Полиграфический центр" И.П. Пономарева. 71-74.
[PDF]

Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. (2010): Комплекс типов песен зяблика Аскании-Нова и его территориальные связи. - Запов. справа в Україні. 16 (2): 76-83.
[PDF]

Грищенко В.Н. (2010): Изменения сроков миграции птиц в Каневском заповеднике. - Бранта. 13: 33-39.
[PDF]

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2010): Состояние популяции белого аиста в Украине в 2010 г. - Беркут. 19 (1-2): 81-92.
[PDF]

Редінов К.О., Грищенко В.М. (2010): Білий лелека в Миколаївській області. - Беркут. 19 (1-2): 93-100.
[PDF]

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2010): Нова знахідка великого крохаля в Карпатах. - Беркут. 19 (1-2): 152.
[PDF]

Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. (2010): Комплекс песен зяблика г. Киева и его территориальные связи. - Беркут. 19 (1-2): 161-172.
[PDF]