Найбільш популярні статті з журналу “Беркут”

Головна

2023
січень
лютий

2022
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

2021
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

2020
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

2019
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

2018
січень
лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2017
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

2016
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

2015
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

2014
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

2013
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

 

Найбільш популярні статті з журналу Беркут

(Кількість завантажень за відповідний період згідно статистики сервера)

 

Top-10 за жовтень 2020 р.

Місце
Стаття
Випуск журналу
Кількість завантажень
Файл
1
Грищенко В.М. Весняна та осіння міграції білого лелеки (Ciconia ciconia) в Україні у 2019 р.
т. 28, вип. 1-2, 2019
100
2
Пономаренко О.Л., Жуков О.В., Зимароєва А.А. Порівняльна характеристика екологічних ніш великої синиці (Parus major) та білошийої мухоловки (Ficedula albicollis) як типових представників птахів-дуплогніздників долинних лісів степової зони України
т. 25, вип. 2, 2016
95
3
Грищенко В.Н. Фенология осенней миграции серого журавля в Украине
т. 16, вип. 2, 2007
84
4
Грищенко В.М. Про походження деяких українських назв птахів
т. 22, вип. 2, 2013
74
5
Шапаренко С.О. Народнi назви птахiв на Харкiвщинi
т. 3, вип. 1, 1994
67
6
Книш М.П. Народні назви птахів на Сумщині
т. 23, вип. 2, 2014
66
7
Загороднюк І.В., Литвиненко С.П., Заїка С.В. Болотяна сова (Asio flammeus) на Луганщині й особливості її поширення
т. 21, вип. 1-2, 2012
62
8
Грищенко В.М. Про занесення нових видів птахів до Червоної книги України
т. 7, вип. 2,
1998
55
8
Причепа М.В. Видовий склад і населення хижих та гідрофільних птахів лук і водно-болотних угідь окремих частин Києва та його околиць
т. 28, вип. 1-2, 2019
55
9
Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. Популяция белого аиста (Ciconia ciconia) в Украине в 2019 г.: взлет и падение
т. 28, вип. 1-2, 2019
52
10
Винтер С.В., Горлов П.И., Шевцов А.А. Фенология социальных групп серого журавля (Grus grus) на юге ареала в Украине
т. 26, вип. 2, 2017
50
10
Грищенко В.Н. Сроки осеннего отлета перепела в Украине
т. 14, вип. 2, 2005
50

 

Top-20 за серпень - жовтень 2020 р.

Місце
Стаття
Випуск журналу
Кількість завантажень
Файл
1
Грищенко В.Н. Сроки осеннего отлета перепела в Украине
т. 14, вип. 2, 2005
357
2
Книш М.П. Народні назви птахів на Сумщині
т. 23, вип. 2, 2014
213
3
Пономаренко О.Л., Жуков О.В., Зимароєва А.А. Порівняльна характеристика екологічних ніш великої синиці (Parus major) та білошийої мухоловки (Ficedula albicollis) як типових представників птахів-дуплогніздників долинних лісів степової зони України
т. 25, вип. 2, 2016
200
4
Грищенко В.М. Про походження деяких українських назв птахів
т. 22, вип. 2, 2013
196
5
Грищенко В.Н. Фенология осенней миграции серого журавля в Украине
т. 16, вип. 2, 2007
195
6
Загороднюк І.В., Литвиненко С.П., Заїка С.В. Болотяна сова (Asio flammeus) на Луганщині й особливості її поширення
т. 21, вип. 1-2, 2012
172
7
Грищенко В.М. Про занесення нових видів птахів до Червоної книги України
т. 7, вип. 2,
1998
165
8
Ивановский В.В., Башкиров И.В. Численность гнездовых популяций большого и малого подорликов в Северной Белоруссии
т. 11, вип. 1, 2002
162
9
Винтер С.В., Горлов П.И., Шевцов А.А. Фенология социальных групп серого журавля (Grus grus) на юге ареала в Украине
т. 26, вип. 2, 2017
155
10
Грищенко В.Н. К вопросу о происхождении названия «аист»
т. 5, вип. 2,
1996
153
10
Шапаренко С.О. Народнi назви птахiв на Харкiвщинi
т. 3, вип. 1, 1994
153
11
Гаврилюк М.Н. Изменения численности орлана-белохвоста на территории Украины в XX ст. и возможные их причины
т. 13, вип. 2, 2004
149
12
Грищенко В.Н. Сроки весеннего прилета речных уток в Украине
т. 23, вип. 1, 2014
144
13
Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., Пискунов В.В., Лебедева Л.А., Табачишин В.Г., Подольский А.Л., Саранцева Е.И., Баюнов А.А., Якушев Н.Н., Кочетова И.Б. Хищные птицы Саратовской области
т. 8, вип. 1,
1999
139
14
Тишечкин А.А., Ивановский В.В. Длиннохвостая неясыть на севере Беларуси: плотность гнездования и биология размножения
т. 7, вип. 1-2, 1998
131
15
Яблоновская-Грищенко Е.Д., Лопарев С.А., Боженко В.Ю. Изображения птиц на дворянских гербах России и Польши
т. 5, вип. 2,
1996
129
16
Олейник Д.С., Рединов К.А. Материалы к орнитофауне Николаевской области
т. 14, вип. 2, 2005
125
17
Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. Использование биоакустических методов в фаунистических исследованиях
т. 21, вип. 1-2, 2012
121
18
Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., Шляхтин Г.В., Якушев Н.Н., Кочетова И.Б. Совы Саратовской области
т. 9, вип. 1-2, 2000
119
19
Ветров В.В. О гнездовании курганника в Харьковской области
т. 11, вип. 2, 2002
117
19
Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. Нові дані по рідкісних і маловивчених видах птахів Лісостепу та Полісся України
т. 22, вип. 2, 2013
117
20
Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. Чисельність і розподіл гнізд білого лелеки (Ciconia ciconia) в центральній частині Лісостепу України у 2014–2017 рр.
т. 26, вип. 1, 2017
114