Беркут. Т. 27, вип. 1. 2018.
[PDF]

Беркут. Т. 27, вип. 1. 2018.

Фауна і населення

Белик В.П., Москаленко В.М. Авифаунистические раритеты Сумского Полесья. 2. Non-Passeriformes
[резюме й література] [PDF]

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. Спостереження за рідкісними та маловивченими видами птахів у Середньому Придніпров’ї у 2016–2018 рр.
[резюме й література] [PDF]

Екологія

Франчук М.В., Добринський О.В. Спеціалізація орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla) на здобуванні двох видів лелек на півночі Рівненської області
[резюме й література] [PDF]

Рединов К.А., Панченко П.С. Ретроспективный обзор находок курганника (Buteo rufinus) в Украине до 1980 г.
[резюме й література] [PDF]

Міграції

Грищенко В.М. Хід прильоту білого лелеки (Ciconia ciconia) в Україні у 2018 р.
[резюме й література] [PDF]

Короткі повідомлення

Кучеренко В.М., Прокопенко С.П., Жеребцова Т.А., Жеребцов Д.Ю. Сучасний статус єгипетської чаплі (Bubulcus ibis) на Кримському півострові
[резюме й література] [PDF]

Юрко В.В. О гнездовании большого крохаля (Mergus merganser) в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике (Беларусь)
[резюме й література] [PDF]

Настаченко А.С., Гринюк П.М., Мухин Ю.В. О встрече плосконосого плавунчика (Phalaropus fulicarius) на Сиваше
[резюме й література] [PDF]

Франчук М.В., Гринюк П.М. Перший випадок гніздування кулика-довгонога (Himantopus himantopus) у Рівненській області
[резюме й література] [PDF]

Китель Д.А., Шамович Д.И., Кузьменкова А.М. Овсянка-крошка (Emberiza pusilla) – новый вид орнитофауны Беларуси
[резюме й література] [PDF]

Цвелых А.Н. Появление черноголовой овсянки (Emberiza melanocephala) в Украинском Придунавье
[резюме й література] [PDF]

Замітки

Miskov A.V., Inozemtsev S.A. Registration of vagrant Little Bustard (Tetrax tetrax) in Northern Ukraine
[резюме й література] [PDF]

Прокопенко С.П. Про можливу міграцію чорних грифів (Aegypius monachus) над Чорним морем
[резюме й література] [PDF]

Глеба В.М. Про час появи садової горлиці (Streptopelia decaocto) в Україні
[резюме й література] [PDF]

[26-2] [Home] [27-2]