Беркут. Т. 26, вип. 1. 2017.
[PDF]

Беркут. Т. 26, вип. 1. 2017.

Фауна і населення

Кучеренко В.М., Прокопенко С.П., Жеребцова Т.А., Жеребцов Д.Ю. Нові дані по рідкісних птахах Криму
[резюме й література] [PDF]

Петрович З.О., Настаченко О.С. Фламінго (Phoenicopterus roseus) – новий гніздовий вид фауни України
[резюме й література] [PDF]

Ільчук В.П., Гринюк П.М., Добринський О.В., Журавчак Р.О., Франчук М.В. Нові види птахів у фауні Рівненської області
[резюме й література] [PDF]

Екологія

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. Чисельність і розподіл гнізд білого лелеки (Ciconia ciconia) в центральній частині Лісостепу України у 2014–2017 рр.
[резюме й література] [PDF]

Юрко В.В. Гнездовая биология черного аиста (Ciconia nigra) в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике (Беларусь)
[резюме й література] [PDF]

Домашевский С.В. Современное состояние популяции большого подорлика (Aquila clanga) в Украине
[резюме й література] [PDF]

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. Гніздування сірого сорокопуда (Lanius excubitor) на Канівщині
[резюме й література] [PDF]

Петрович З.О., Редінов К.О. Знахідки чорногрудого горобця (Passer hispaniolensis) на гніздуванні в Херсонській та Миколаївській областях
[резюме й література] [PDF]

Міграції

Грищенко В.Н. Сроки миграций большой выпи (Botaurus stellaris) на территории Украины
[резюме й література] [PDF]

Короткі повідомлення

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. Перша зимова зустріч стерв’ятника (Neophron percnopterus) у Центральній Україні
[резюме й література] [PDF]

Рединов К.А., Панченко П.С., Моисеев И.Е. Находка гнезда малого подорлика (Aquila pomarina) в Николаевской области
[резюме й література] [PDF]

Гаврилюк М.Н., Кайстро В.Ю., Ралдугіна О.І. Знахідка лучного луня (Circus pygargus) на гніздуванні в Черкаській області
[резюме й література] [PDF]

Рединов К.А., Панченко П.С., Форманюк О.А. Находки клинтуха (Columba oenas) в Николаевской области в гнездовой период
[резюме й література] [PDF]

Домашевский С.В. Встречи воробьиного сычика (Glaucidium passerinum) в Чернобыльской зоне отчуждения (Украина)
[резюме й література] [PDF]

Новак В.О., Новак В.В. Перше спостереження гірської чечітки (Acanthis flavirostris) у Хмельницькій області
[резюме й література] [PDF]

Замітки

Чаплыгина А.Б., Ляхович О.Ю. Находка яйца кукушки (Cuculus canorus) в гнезде лугового чекана (Saxicola rubetra) в Харьковской области
[резюме й література] [PDF]

Мелещук Л.І., Скільський І.В. Зустріч вівчарика-ковалика (Phylloscopus collybita) взимку в Чернівцях
[резюме й література] [PDF]

Попенко В.М., Дядичева Е.А. Находки испанского воробья (Passer hispaniolensis) в Винницкой и Херсонской областях
[резюме й література] [PDF]

Панчук О.С., Лясківський В.М., Гаврилюк М.Н. Заліт білоголового сипа (Gyps fulvus) у Київську область
[резюме й література] [PDF]

Пекло А.М., Пекло Т.Н. О встрече полного альбиноса кряквы (Anas platyrhynchos) в Киеве
[резюме й література] [PDF]

[25-2] [Home] [26-2]