Беркут. Т. 25, вип. 2. 2016.
[PDF]
Беркут. Т. 25, вип. 2. 2016.

Журналу «Беркут» 25 лет
[PDF]

Фауна і населення

Редінов К.О. Орнітофауна агроландшафтів на заході Миколаївської області у гніздовий період
[резюме й література] [PDF]

Яковлєв М.В. Береговий щеврик (Anthus petrosus) – новий вид для фауни України
[резюме й література] [PDF]

Смірнов Н.А. Нові знахідки рідкісних і маловивчених видів птахів на території України в 1997–2016 рр.
[резюме й література] [PDF]

Китель Д.А., Шамович Д.И. Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus) в Беларуси
[резюме й література] [PDF]

Пекло А.М., Тильба П.А. Заметки по орнитофауне Узбекистана
[резюме й література] [PDF]

Екологія

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. Успешность размножения и динамика численности белого аиста (Ciconia ciconia) в Украине в 2014–2016 гг.
[резюме й література] [PDF]

Кныш Н.П. Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus) на северо-востоке Украины (Сумская область)
[резюме й література] [PDF]

Пономаренко О.Л., Жуков О.В., Зимароєва А.А. Порівняльна характеристика екологічних ніш великої синиці (Parus major) та білошийої мухоловки (Ficedula albicollis) як типових представників птахів-дуплогніздників долинних лісів степової зони України
[резюме й література] [PDF]

Мелещук Л.І., Годованець Б.Й., Скільський І.В. Безхребеті тварини у гніздах пронурка (Cinclus cinclus) в Українських Карпатах
[резюме й література] [PDF]

Короткі повідомлення

Spitsyn V.M., Potapov G.S. Records of the Mandarin Duck (Aix galericulata) in the European North of Russia
[резюме й література] [PDF]

Ювілеї

Микола Петрович Книш (до 70-річчя від дня народження)
[PDF]

Замітки

Термена І.Б., Скільський І.В. Розселення довгохвостої сови (Strix uralensis) у Чернівецькій області
[резюме й література] [PDF]

Зеленчук Я.І., Скільський І.В. Нове місце гніздування великого крохаля (Mergus merganser) в Українських Карпатах
[резюме й література] [PDF]

Критика і бібліографія
[PDF]

[25-1] [Home] [26-1]