Беркут. Т. 23, вип. 2. 2014.
[PDF]

Беркут. Т. 23, вып. 2. 2014.

Екологія

Пекло А.М. Материалы по питанию птиц Северо-Западного Кавказа. Сообщение 4. Passeriformes (Sylviidae – Muscicapidae)
[резюме й література] [PDF]

Пекло А.М., Тильба П.А. К питанию некоторых видов птиц заповедника Бадай-Тугай и сопредельных территорий Каракалпакстана (Узбекистан)
[резюме й література] [PDF]

Чаплигіна А.Б. Матеріали до екології білої плиски (Motacilla alba) в антропогенних ландшафтах північного сходу України
[резюме й література] [PDF]

Кныш Н.П. Материалы по биологии обыкновенной чечевицы (Carpodacus erythrinus) в Северо-Восточной Украине
[резюме й література] [PDF]

Міграції

Грищенко В.Н. Сроки осенней миграции вальдшнепа (Scolopax rusticola) в Украине
[резюме й література] [PDF]

Редінов К.О., Петрович З.О. Пізня осіння міграція золотистої бджолоїдки (Merops apiaster) у Північно-Західному Причорномор’ї у 2013 р.
[резюме й література] [PDF]

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. Формирование зимовочных скоплений водоплавающих птиц на Днепре в районе Канева в 2013 и 2014 гг.
[резюме й література] [PDF]

Орнітоніміка

Книш М.П. Народні назви птахів на Сумщині
[резюме й література] [PDF]

Охорона птахів

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. День памяти истребленных видов и природоохранное воспитание в школе
[резюме й література] [PDF]

Короткі повідомлення

Kukreti M., Bhatt D. First sighting records of Steppe Eagle (Aquila nipalensis) from Lansdowne forest division, Pauri Garhwal, Uttarakhand, India
[резюме й література] [PDF]

Matantseva M., Simonov S. The Thrush Nightingale’s (Luscinia luscinia) nest in Karelia, North-West Russia, in 2014
[резюме й література] [PDF]

Замітки

Ільчук В.П., Яненко В.О., Домашевський С.В. Знахідки гнізд хатнього горобця (Passer domesticus) на телевізійних антенах
[резюме й література] [PDF]

Домашевский С.В. Средиземноморский сокол (Falco biarmicus) – новый вид в фауне Украины
[резюме й література] [PDF]

 

[23-1] [Home] [24-1]