Беркут. Т. 11, вип. 2. 2002.
[PDF]

Фауна і населення

Гащак С.П. Нотатки про деяких рідкісних птахів з території Чорнобильської зони відчуження
[summary] [HTML] [PDF]

Абрамчук А.В., Абрамчук С.В. Редкие виды птиц бассейнов Олтушского и Ореховского озер (Беларусь)
[summary] [PDF]

Екологія

Киселюк О.І., Стефанюк В.Ю. Сучасне поширення чорного лелеки на території Карпатського національного природного парку
[summary] [PDF]

Шевцов А.О. Чисельність і деякі особливості екології білого лелеки в Олександрійському районі Кіровоградської області
[summary] [PDF]

Ивановский В.В. Змееяд в Северной Беларуси: настоящее и будущее
[summary] [PDF]

Ветров В.В. О гнездовании курганника в Харьковской области
[summary] [PDF]

Rejt L. Sexes share during incubation in urban Peregrines breeding in Warsaw, Poland
[summary] [резюме] [PDF]

Панов Г.М., Легейда І.С., Полуда А.М., Дудкін О.В. Стан чисельності тетерука та можливі причини її змін на півночі Житомирської області
[summary] [PDF]

Лыков Е.Л. Гнездовая биология сороки в условиях Калининграда
[summary] [PDF]

Гамова Т.В. Биология размножения красноухой овсянки на юге Приморского края
[summary] [PDF]

Етологія

Kitowski I. Behaviour of Montagu's Harrier juveniles during the post-fledging dependency period in Southeast Poland
[summary] [резюме] [HTML] [PDF]

Квартальнов П.В. Коммунальная полиандрия у тонкоклювой камышевки: особенности поведения птиц
[summary] [PDF]

Міграції

Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., Шляхтин Г.В., Якушев Н.Н. Характеристика миграций водоплавающих птиц Саратовской области на основе анализа данных кольцевания и визуальных наблюдений
[summary] [PDF]

Яровикова Ю.Н. Характеристика весенней миграции бекаса на территории Калининградской области
[summary] [PDF]

Grishchenko V. Phenology of autumn migration of the Hoopoe in Ukraine
[summary] [резюме] [PDF]

Короткі повідомлення

Скільський І.В. Знахідки рідкісних і малочисельних видів птахів на Буковині
[summary] [PDF]

Тищенков А.А. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2002 г.
[summary] [PDF]

Костюшин В.А., Полуда А.М., Гаврилюк М.Н. Учеты водоплавающих птиц в районе Киева зимой 2001/2002 гг.
[summary] [PDF]

Мерзликин И.Р. Кряквы и окуни: случаи сопряженной охоты
[summary] [PDF]

Скільський І.В., Клітін О.М. Особливості живлення звичайного канюка на Буковині
[summary] [PDF]

Замітки

Киселюк О.І. Знахідки тетерука та пугача на території Карпатського національного природного парку
[summary] [PDF]

Коцюруба В.В. О находке беркута в Криничанском районе Днепропетровской области
[summary] [PDF]

Грищенко В.Н. Авифаунистические находки в Киевской области
[summary] [PDF]

Гащак С.П. Про гніздування червоноголового сорокопуда на півдні Криму
[summary] [PDF]

Покажчик назв птахів томів IX-XI
[PDF]

Книжкова полиця

 

[11-1] [Home] [12]