Беркут. Т. 3, вип. 2. 1994.
[PDF]

Александр Богданович Кистяковский (1904-1983). К 90-летию со дня рождения
[PDF]

Фауна і населення

Сребродольська Н.І., Сребродольська Є.Б. Орнітофауна Шацького біологічного стаціонару та його околиць
[summary]
[PDF]

Бучко В.В. Характеристика кількісного і якісного складу гідрофільних видів птахів долини Середнього Дністра у зимовий період та під час весняної міграції
[summary] [PDF]

Гузій А.І. Структура і вікові сукцесії орнітоценозів грабово-букових і чистобукових лісів Українських Карпат
[summary] [PDF]

Костюшин В.А. Птицы Южноукраинской атомной электростанции и пгт Южноукраинска
[summary] [PDF]

Екологія

Грищенко В.Н. Динамика численности и ареала черного аиста в Европе
[summary] [HTML] [PDF]

Ткаченко О.О. Особливості росту та розвитку пташенят малої білої, сірої чапель та квака
[summary] [PDF]

Годованець Б.Й., Васін О.М., Клітін О.М., Скільський І.В. До поширення та екології рудої чаплі у Чернівецькій області
[summary] [PDF]

Когут І.В., Соколов Н.Ю., Бокотей А.А. Поширення та гніздова біологія крячків верхньої течії р. Дністер
[summary] [PDF]

Klitin A.N, Skilsky I.V., Bundzyak P.V. Distribution and feeding of the Syrian Woodpecker in the Bukovinian Pre-Carpathians and Prut-Dniester interfluve
[summary] [резюме] [PDF]

Балацкий Н.Н., Бачурин Г.Н., Шибнев Ю.Б. Пятнистая трехперстка в Южном Приморье России
[summary] [PDF]

Балацкий Н.Н. Экологические расы обыкновенной кукушки, паразитирующей в гнездах горихвосток на территории Восточной Европы
[summary] [HTML] [PDF]

Етологія

Лебедь Е.А. Некоторые аспекты брачных отношений и территориального поведения чибиса
[summary] [PDF]

Бышнев И.И. Некоторые наблюдения за гнездовым поведением дербника на севере Беларуси
[summary] [PDF]

Міграції

Грищенко В.Н. Пролетные пути и эволюция птиц
[summary] [HTML] [PDF]

Книш М.П. Матеріали по фенології осінньої міграції птахів у лісостеповій частині Сумської області (за даними спостережень 1966-1993 рр.)
[summary] [PDF]

Охорона птахів

Белик В.П. Некоторые принципы ведения Красных книг
[summary] [PDF]

Луговой А.Е. К вопросу об особо охраняемых видах птиц
[summary] [PDF]

Історія орнітологічних досліджень

Бокотей А.А., Соколов Н.Ю. Історія визначення скигляків Державного природознавчого музею НАН України у Львові
[summary] [PDF]

Короткі повідомлення

Бундзяк П.В., Ікалюк Г.В., Сидорак Н.В. До фауни рідкісних та малочисельних птахів Покуття
[summary] [PDF]

Бучко В.В., Скільський І.В., Глібка І.В., Годованець Б.Й., Школьний І.С. Нові зустрічі рідкісних та малочисельних птахів у Чернівецькій області
[summary] [PDF]

Луговой А.Е. Ландшафтные элементы Лесостепья в Карпатах и птицы
[summary] [PDF]

Бабко В.М. О летних скоплениях белого аиста на Нижней Десне
[summary] [PDF]

Годованець Б.Й., Скільський І.В. Гніздування лебедя-шипуна в Чернівецькій області 
[summary] [PDF]

Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н., Горошко О.А., Дремлюга Г.Н., Нечай И.И., Осавлюк Д.С. К распространению редких видов хищных птиц в Киевской области
[summary] [PDF]

Цицюра В.К. До поширення змієїда у Житомирській області
[summary] [PDF]

Кузьменко Ю.В. Про гніздування болотяної сови в Чернігівському Поліссі
[summary] [PDF]

Дискусії

Костюшин В.А. Можно ли получить абсолютную численность из относительной и стоит ли это делать?
[summary] [PDF]

Замітки

Борзаківський Д.М. Зальоти кучерявого пелікана у Київську область
[summary] [PDF]

Бабко В.М. Рідкісний випадок гніздування ремеза
[summary] [PDF]

Новак В.О. Перше гніздування білобрового дрозда у Хмельницькій області
[summary] [PDF]

Губкин А.А., Сыжко В.В., Хорунжий В.Н. О гнездовании красавки на Днепропетровщине
[summary] [PDF]

Когут І.В., Ковалюк В.М. Спільне гніздування волового очка і вівчарика-ковалика
[summary] [PDF]

Книш М.П. Зальоти садової очеретянки на північний схід України
[summary] [PDF]

Цицюра В.К. Орнітологічні матеріали у тезах краєзнавчих конференцій
[PDF]

Смогоржевский Л.А. О весеннем пролете красноголового сорокопута на Украине
[summary] [PDF]

Мищенко М.О. Гнездование тетеревятника в Крыму
[summary] [PDF]

Цибуляк Т. Встречи некоторых редких птиц в Молдове
[summary] [PDF]

Балацкий Н.Н. Сдвоенная кладка яиц в гнезде теньковки
[summary] [PDF]

Бучко В.В. Гніздування сірої чаплі на землі
[summary] [PDF]

Новак В.О. До поширення чорної синиці на заході України
[summary] [PDF]

Гуль І.Р., Лагуш В.В. Випадок альбінізму у звичайної вівсянки
[summary] [PDF]

Бундзяк П.В. Незвичайне гніздування кільчастої горлиці
[summary] [PDF]

Башта Т.В. Перше спостереження вівсянки-ремеза в західних областях України
[summary] [PDF]

Критика і бібліографія

Грищенко В.Н. Орнитологическая периодика мира. 1. Германия
[summary]
[HTML] [PDF]

Рецензії
[PDF]

Хроніка та інформація
[PDF]

Орнітологічні спостереження
[PDF]

 

[3-1] [Home] [4]