Berkut. 30 (2): 118-120. 2021.

 

Сумнівні дані про гніздування сірого сорокопуда (Lanius excubitor) у південній частині Сумської області

М.П. Книш, О.Ю. Скляр

Гетьманський національний природний парк; м. Тростянець, Сумська обл., 42600, Україна
Hetmansky National Park; Trostyanets, Sumy region, 42600, Ukraine
Corresponding author: М.П. Книш (M.P. Knysh), e-mail: knysh.sumy@email.ua
Mykola Knysh https://orcid.org/0000-0002-0304-4637

The doubtful data about breeding of the Great Grey Shrike (Lanius excubitor) in the southern part of Sumy region. - M.P. Knysh, O.Yu. Skliar. - Berkut. 30 (2). 2021. - A critical analysis of two publications containing materials on summer records of adults and young individuals in the southern (forest-steppe) areas of Sumy region (NE Ukraine) in 2016–2020. They were obtained mainly by interviewing few competent people of different specialties. Most likely, the respondents and authors of the articles made mistakes in the identification of the birds encountered, which was proved in several cases. The places, terms, and frequency of these registrations fully correspond to the characteristic features of the distribution and biology of the Lesser Grey Shrike. The question of the reliability of the survey data is raised. [Ukrainian].
Key words: North-East Ukraine, fauna, distribution, identification, research methods.

Представлений критичний аналіз двох публікацій, що містять інформацію про літні зустрічі дорослих і молодих особин сірого сорокопуда в південних (лісостепових) районах Сумської області у 2016–2020 рр., отримані переважно шляхом опитування малокомпетентних людей різних спеціальностей. Скоріше за все респондентами та авторами статей були допущені помилки в ідентифікації птахів, що й було доведено перевіркою в декількох випадках. Місця, терміни і частота указаних реєстрацій цілком відповідають характерним особливостям поширення й біології сорокопуда чорнолобого. Ставиться питання про достовірність опитувальних даних.
Ключові слова: Північно-Східна Україна, фауна, поширення, визначення, методика досліджень.