Berkut. 30 (2): 116-117. 2021.

 

Деякі морфологічні аномалії у птахів на території очисних споруд Харкова

Ю.П. Мамедова

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, кафедра зоології; вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, Україна
G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, dep. of zoology; Valentynivska str., 2, Kharkiv, 61168, Ukraine
turdusphilomelos2017@ukr.net

Some morphological anomalies in birds on the territory of wastewater treatment facilities of Kharkiv city. - Y.P. Mamedova. - Berkut. 30 (2). 2021. - Several birds with missing or damaged legs and some other anomalies were found during observations in 2019–2021. They foraged well and even successfully raised offspring. [Ukrainian].
Key words: morphology, leg, injury.

У 2019–2021 рр. під час спостережень на Безлюдівських очисних спорудах виявлено кілька птахів із відсутніми або пошкодженими лапами та деякими іншими аномаліями. Вони нормально годувалися й навіть успішно виводили пташенят.
Ключові слова: морфологія, лапа, травма.