Berkut. 30 (1): 14-19. 2021.

 

Об изменениях численности и распространения луго-полевых птиц в Калининграде в первом десятилетии XXI ст.

Е.Л. Лыков

Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела; ул. Малая Грузинская, 3, г. Москва, 123242, Россия
Information and Analytical Centre for Protected Areas Support; M. Gruzinskaya str. 3, Moscow, 123242, Russia
e_lykov@mail.ru
Egor Lykov https://orcid.org/0000-0002-6143-0982

On the changes in numbers and distribution of meadow birds in Kaliningrad in the first decade of the 21st century. - E.L. Lykov. - Berkut. 30 (1). 2021. - I analysed the changes in numbers and spatial distribution of 9 model species of meadow birds within the Kaliningrad city boundaries amid fundamental habitat changes (open country loss to housing development and invasion of remaining meadows by tall grasses and bushes due to the absence of grazing pressure). Significant decline was found in the Northern Lapwing (by 7.3 times), Common Redshank (6.7), Eurasian Skylark (6.1), and Meadow Pipit (4.4). These species also shown the range contraction within the city boundaries. At the same time, some species demonstrated increase in numbers: by 6 times in the Common Grasshopper-warbler, by 2.9 times in the Corncrake. Whinchat numbers have not been virtually changed. The River Warbler has been found during the breeding season, whereas not encountered before in the study area. The population trends of the meadow species in Kaliningrad mostly correspond to the trends in other European urban areas.
Key words: urban environment, bird community, spatial distribution, number dynamics, habitat transformation.

Про зміни чисельності та поширення лучно-польових птахів у Калінінграді в першому десятилітті XXI ст. - Є.Л. Ликов. - Беркут. 30 (1). 2021. - Проаналізовані зміни чисельності та просторового розподілу 9 модельних видів птахів у межах Калінінграда на фоні кардинальних біотопічних змін, що відбулися (забудова відкритих ділянок і заростання луків, що збереглися, високотрав’ям і чагарниками внаслідок відсутності пасовищного навантаження). Суттєво зменшилась чисельність чайки (в 7,3 раза), звичайного коловодника (6,7), польового жайворонка (6,1) і лучного щеврика (4,4), а також скоротилась область їх поширення в місті. Разом із цим, в окремих видів відмічено збільшення чисельності: у кобилочки-цвіркуна – в 6 раз, деркача – у 2,9 раза. Чисельність лучного чекана практично не змінилася. У період гніздування з’явилася річкова кобилочка, яка раніше не зустрічалась на території досліджень. Тенденції зміни чисельності лучно-польових птахів у Калінінграді здебільшого співпадають із трендами в інших європейських містах.
Ключові слова: міське середовище, населення птахів, територіальний розподіл, динаміка чисельності, трансформація біотопів.

Проанализированы изменения численности и пространственного размещения 9 модельных видов птиц в границах Калининграда на фоне произошедших кардинальных биотопических изменений (застройка открытых пространств и зарастание сохранившихся лугов высокотравьем и кустарником из-за отсутствия пастбищной нагрузки). Существенно уменьшилась численность чибиса (в 7,3 раза), травника (6,7), полевого жаворонка (6,1) и лугового конька (4,4), а также сократилась область их распространения в городе. Наряду с этим, у отдельных видов отмечено увеличение численности: у обыкновенного сверчка – в 6 раз, коростеля – в 2,9 раза. Численность лугового чекана практически не изменилась. В период гнездования появился речной сверчок, ранее не встречавшийся на исследуемой территории. Тенденции изменения численности луго-полевых видов в Калининграде по большей части совпадают с трендами в других европейских городах.
Ключевые слова: городская среда, население птиц, территориальное распределение, динамика численности, трансформация биотопов.