Berkut. 29 (1-2): 80-81. 2020.

 

Заліт могильника (Aquila heliaca) в Черкаську область

М.Н. Гаврилюк1, Т.С. Омер2, О.О. Шеремет3, В.В. Казанник4, М.В. Причепа5, О.М. Сапуга6, О.В. Сніцар7

1 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; бул. Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031, Україна
The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy; Shevchenko Blvd., 81, Cherkasy, 18031, Ukraine
2 вул. Ділова, 6, кв. 62, м. Київ, 03150, Україна
Dilova Str. 6/62, Kyiv, 03150, Ukraine
3 вул. Анни Ахматової,13Д, кв. 410, м. Київ, 02068, Україна
Anna Achmatova Str., 13D/410, Kyiv, 02068, Ukraine
4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини»; пр. Академіка Глушкова, 2, м. Київ, 03022, Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine; Akademik Hlushkov av., 2, Kyiv, 03022, Ukraine
5 Інститут гідробіології НАН України; пр. Героїв Сталінграду, 12, м. Київ, 04210, Україна
Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine; Prospect Geroiv Stalingradu, 12, Kyiv, 04210, Ukraine
6 вул. Межова 23, кв.103, м. Київ, 04123, Україна
Mezhova Str., 23/103, Kyiv, 04123, Ukraine
7 вул. Гарматна 45, кв. 11, м. Київ, 03051, Україна
Harmatna Str., 45/11, Kyiv, 03051, Ukraine
Corresponding author: М.Н. Гаврилюк (M.N. Gavrilyuk), e-mail: gavrilyuk.m@gmail.com
Maxim Gavrilyuk https://orcid.org/0000-0001-5729-8184
Mycola Prychepa https://orcid.org/0000-0002-3114-2402

Registration of a vargant Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Cherkasy region. - M.N. Gavrilyuk, T.S. Omer, O.O. Sheremet, V.V. Kazannyk, M.V. Prychepa, O.M. Sapuha, O.V. Snitsar. - Berkut. 29 (1-2). 2020. - The Imperial Eagle is now a rare breeding species in the Middle Dnieper Area and a vagrant bird in Cherkasy region (Central Ukraine). We found a young bird on a fishpond near Irkliiv (49.497º N, 32.291º E). It was observed on 7, 12, 13 and 20.11.2020. We saw a case of eating fish by the eagle. There were no conflict relationships with White-tailed Sea Eagles that are numerous in this place. It is the first observation of the Imperial Eagle in Cherkasy region during last 20 years. [Ukrainian].
Key words: fauna, distribution, rare species, feeding.

У Середньому Придніпров’ї могильник є рідкісним гніздовим видом. На території Черкаської області це лише залітний птах. Молодого могильника ми спостерігали 7, 12, 13 та 20.11.2020 р. на риборозплідних ставках біля смт Іркліїв (Чорнобаївський район). Відмічено випадок поїдання ним риби. Це перше спостереження виду на території області принаймні за останні 20 років.
Ключові слова: фауна, поширення, рідкісний вид, живлення.

 


 

Література

Вєтров В.В. (2009): Могильник. - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 430.

Грищенко В.Н. (2001): К распространению могильника в Среднем Приднепровье. - Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Мат-лы международн. конфер. (XI орнитологическая конференция). Казань: Матбугат йорты. 193-194.

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2018): Спостереження за рідкісними та маловивченими видами птахів у Середньому Придніпров’ї у 2016–2018 рр. - Беркут. 27 (1): 39-44.

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д., Кушка Т.Я. (1999): До орнітофауни Холодного Яру та його околиць. - Беркут. 8 (1): 77.

Казанник В.В. (2018): Спостереження на території Полісся та Лісостепу Лівобережної України видів птахів, занесених до Червоної книги України. - Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. К.: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. 1: 303-320.

Шевцов А.О., Санжаровський Ю.О., Соріш Р.В., Єфремов В.Л. (2004): Нові, рідкісні та малочисельні птахи Кіровоградської області. - Беркут. 13 (1): 13-17.