Berkut. 29 (1-2): 66-67. 2020.

 

Перші випадки гніздування лебедя-кликуна (Cygnus cygnus) у Рівненській області

О.В. Добринський

Західноукраїнське орнітологічне товариство; вул. Кутузова, 23, м. Сарни, Рівненська обл., 34500, Україна
West-Ukrainian Ornithological Society; Kutuzov str., 23, Sarny, Rivne region, 34500, Ukraine
birdslifeua@gmail.com
Oleksandr Dobrynskyi https://orcid.org/0000-0003-1884-2743

The first cases of Whooper Swan (Cygnus cygnus) breeding in Rivne region, West Ukraine. - O.V. Dobrynskyi. - Berkut. 29 (1-2). 2020. - The Whooper Swan was formerly occurred in Rivne region mainly during migrations and sometimes in winter and in breeding period. I discovered the first cases of breeding on fish-farming ponds in the north-west part of the region in 2020. Two pairs nested near the village of Vovchytsi (Zarichne district) and one pair near the village of Berezyna (Volodymyrets district). According to information from workers of the fish-farm, a pair of Whooper Swans bred near Vovchytsi also in 2019. This is the second area of breeding of the species in Ukraine (since 2005 Whooper Swans nest in the Chornobyl Exclusion Zone). Birds expanded from the north. [Ukrainian].
Key words: distribution, expansion, nest, brood.

Лебідь-кликун раніше зустрічався в Рівненській області в основному під час міграцій, зрідка на зимівлі та у гніздовий період. Вперше виявлений на гніздуванні у 2020 р. на риборозплідних ставках у північно-західній частині області. Дві пари гніздилися біля с. Вовчиці Зарічненського району і ще одна – біля с. Березина Володимирецького району. За даними працівників рибгоспу, біля с. Вовчиці кликуни гніздилися й у 2019 р. Це другий район гніздування виду в Україні (з 2005 р. кликуни гніздяться в Чорнобильській зоні відчуження).
Ключові слова: поширення, розселення, гніздо, виводок.

 


 

Література

Абрамчук А.В., Абрамчук С.В., Прокопчук В.В. (2003): Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) – новый гнездящийся вид в орнитофауне Беларуси. - Subbuteo. 6: 6-9.

Богданович И.А., Никифоров М.Е. (2013): Распространение и численность лебедя-кликуна (Cygnus cygnus) на территории Беларуси. - Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. біял. навук. 1: 78-82.

Винчевский А.Е., Ясевич А.М. (2003): Первые факты гнездования лебедя-кликуна (Cygnus cygnus) на территории Гродненской и Минской областей Беларуси. - Subbuteo. 6: 10-14.

Гащак С.П. (2005): О гнездовании лебедя-кликуна в Чернобыльской зоне Украины. - Беркут. 14 (2): 269-270.

Ільчук В.П. (2014): Зимова орнітофауна водосховища Хмельницької АЕС у 2007–2010 рр. - Авіфауна України. 5: 25-31.

Літопис природи Рівненського природного заповідника. Сарни, 2010. 10: 160-171.

Лысенко В.И. (1991): Фауна Украины. Т. 5. Птицы. Вып. 3. Гусеобразные. К.: Наукова думка. 1-208.

Юрко В.В., Парейко О.А. (2006): Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) – гнездящийся вид водоплавающих птиц Полесского ГРЭЗ. - Тез. докл. Междунар. конфер. «Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития пострадавших регионов» 19–21 апреля 2006 года, Минск – Гомель, Беларусь. 223-224.

Dudzik K., Dobosz R., Nowak C., Dębowski P. (2010): Populacja lęgowa łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w regionie świętokrzyskim. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (6): 456-463.

Kawenczyński K., Koźniewski P., Luniak M. (1976): Lęg łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus (L.) na Bagnie Ławki. - Prz. Zool. 20: 109-115.

Mojžiš M., Kerestúr D. (2019): Prvé hniezdenie labute spevavej (Cygnus cygnus) na Slovensku. - Tichodroma. 31: 19-23.

Šírek J. (2018): První hnízdění labutě zpěvné (Cygnus cygnus) v České republice. - Sylvia. 54: 63-68.

Snow D.W., Perrins С.М. (Eds.). (1998): The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Vol. 1. Non-passerines. Oxford, New York: Oxford University Press. 1-1008.