Berkut. 28 (1-2): 65-71. 2019.

 

Весняна та осіння міграції білого лелеки (Ciconia ciconia) в Україні у 2019 р.

В.М. Грищенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», Канівський природний заповідник; вул. Шевченка, 108, м. Канів, Черкаська обл., 19000, Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19000, Ukraine
aetos.ua@gmail.com

Spring and autumn migrations of the White Stork (Ciconia ciconia) in Ukraine in 2019. - V.N. Grishchenko. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - The large data set about timing of White Stork migrations was obtained using Facebook and other sources in the Internet as well as own observations. In total, I have collected information about 342 first arrival dates, 49 dates of the start of autumn passage, 41 dates of the last departure for the whole country. Weekend bias was absent. I marked points of observations on the map that visually shows the course of arrival. First migrating storks were found already on 1 March (in Lviv and Khmelnitsky regions). Since 5 March the migration became regular. The arrival registered every day and number of observations steadily increased. The storks appeared earlier in West Ukraine and in the south of Odesa region but owing to the warm weather and the full absence of the snow cover and ice they were found also in many points of northern and eastern regions till the end of the first ten-day of March. In total, the period of White Stork arrival lasted in Ukraine in 2019 39 days (1.03 – 8.04). There were only one large migration wave with the maximum on 20 March. Variation of timing was small. The average date of arrival for the whole country was 20 March (20.4 ± 0.4 days, median: 20 March). It is the earliest one for the whole period of monitoring since 1992. The long-term average date for previous 27 years was 26 March. After the ending of arrival, the solitary migrating flocks were occurred till the first ten-day of May. Therefore, the whole spring migration lasted more than two months. Storks flew single, in small groups or in flocks up to 200 individuals. On average, observers registered during passage 18.8 ± 2.2 birds (n = 172). The autumn passage have started in late July, the mass migration began on 3 August. The average date was 10 August (10.0 ± 1.2; median: 10 August; range: 28 July – 3 September). It is earlier than the long-term mean date in 1992–2018 (17 August). The active passage continued during the whole August but since the second ten-day of the months observers began to register the departure of last birds in some points. Storks disappeared in mass during the third ten-day of August, till the end of the first ten-day of September the migration almost came to a stop. The separate small flocks were observed up to late September. The average date of last departure was 30 August (30.1 ± 1.7; median: 28 August; range: 12 August – 30 September). It is close to the long-term mean date for 27 years (2 September). I did not take into account the late records of separate sick and weak storks. Passing flocks during the autumn migration were considerably larger than in spring (46.8 ± 7.6; range: 1–500; n = 97). [Ukrainian].
Key words: phenology, arrival, departure, flock, weekend bias.

Великий масив даних по строках міграцій білого лелеки зібраний завдяки залученню широкого кола аматорів, передусім через соціальну мережу Фейсбук. Загалом отримані дані про реєстрацію 342 випадків прильоту, 49 – початку осінньої міграції, 41 – останнього спостереження. Весняна міграція у 2019 р. почалася дуже рано. Перших пролітних лелек спостерігали ще 1.03 у Львівській і Хмельницькій областях. Регулярна міграція почалася з 5.03. Приліт починає реєструватися щодня, і кількість спостережень поступово збільшується. Раніше всього перші лелеки відмічені в західних областях і на півдні Одещини, але завдяки теплій погоді й повній відсутності снігового покриву вже до кінця першої декади березня вони були виявлені подекуди далеко на півночі і сході України – аж до півночі Сумщини. Загалом приліт білого лелеки в Україні у 2019 р. відмічався протягом 39 днів – з 1.03 до 8.04. Спостерігалася лише одна велика хвиля міграції з максимумом 20.03. Варіація дат прильоту була невеликою. Для України в цілому середня дата прильоту білого лелеки у 2019 р. – 20.03 (20,4 ± 0,4 дня, медіана – 20.03). Вона найбільш рання за весь період моніторингових досліджень із 1992 р. Окремі пролітні зграї реєструвалися до першої декади травня, загалом міграція тривала трохи більше двох місяців. Мігруючі птахи летіли як поодинці та невеликими групами, так і зграями до 200 особин. У середньому на прольоті відмічали 18,8 ± 2,2 птаха (n = 172). Осіння міграція почалася в кінці липня, масовий проліт – 3.08. Середня дата початку міграції – 10.08 (10,0 ± 1,2; медіана – 10.08; lim: 28.07–3.09). Активний проліт продовжувалася протягом усього серпня, але вже з початку другої декади в деяких місцях лелеки перестають зустрічатися. Масово вони почали зникати з третьої декади серпня, а до кінця першої декади вересня міграція вже практично припинилася. Середня дата її закінчення – 30.08 (30,1 ± 1,7; медіана – 28.08; lim: 12.08–30.09). Розмір зграй під час осінньої міграції був удвічі більшим, ніж весною. У них налічувалося до 500 птахів, у середньому – 46,8 ± 7,6 (n = 97).
Ключові слова: фенологія, приліт, відліт, зграя, зміщення вихідного дня.

 


 

Література

Андрющенко Ю.А. (2015): О влиянии снежного и ледового покровов на состояние зимовок птиц в сухостепной подзоне Украины. - Беркут. 24 (1): 18-36.

Григорьев Э.В. (2018): Фенологические наблюдения над жизнью белого аиста Ciconia ciconia в Новоржевском районе Псковской области. - Рус. орн. журн. 27 (1583): 1337-1339.

Грищенко В.Н. (1992): О зимовках белого аиста на Украине. - Аисты: распростр., экология, охрана. Минск: Навука і тэхніка. 82-85.

Грищенко В.М. (2005): Чарівний світ білого лелеки. Чернівці: Золоті литаври. 1-160.

Грищенко В.Н. (2016): Динамика сроков прилета белого аиста (Ciconia ciconia) в районе Киева с середины XIX в. - Беркут. 25 (1): 57-65.

Грищенко В.М. (2018): Хід прильоту білого лелеки (Ciconia ciconia) в Україні у 2018 р. - Беркут. 27 (1): 59-67.

Грищенко В.Н., Галчёнков Ю.Д. (2011): Белый аист. - Птицы России и сопредельных регионов. Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные. М.: КМК. 384-416.

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2016): Успешность размножения и динамика численности белого аиста (Ciconia ciconia) в Украине в 2014–2016 гг. - Беркут. 25 (2): 109-129.

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2018): Популяция белого аиста (Ciconia ciconia) в Украине в 2018 г.: год контрастов. - Беркут. 27 (2): 81-93.

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2019): Популяция белого аиста (Ciconia ciconia) в Украине в 2019 г.: взлет и падение. - Беркут. 28 (1-2): 23-36.

Лакин Г.Ф. (1990): Биометрия. М.: Высшая школа. 1-352.

Новак В.О., Гулько А.А., Приказюк О.В. (1998): Про зимівлю лелекоподібних на Поділлі. - Мат-ли III конфер. молодих орнітологів України. Чернівці. 114-115.

Archaux F., Balana G., Henry P.-Y., Zapata G. (2004): Wintering of White Storks in Mediterranean France. - Waterbirds. 27 (4): 441-445.

Catry I., Encarnação V., Pacheco C. et al. (2016–2017): Recent changes on migratory behaviour of the White stork (Ciconia ciconia) in Portugal: towards the end of migration? - AIRO. 24: 28-35.

Cheng Y., Fiedler W., Wikelski M., Flack A. (2019): «Closer-to-home» strategy benefits juvenile survival in a longdistance migratory bird. - Ecology and Evolution. 9 (16): 8945-8952.

Courter J.R., Johnson R.J., Stuyck C.M., Lang B.A., Kaiser E.W. (2013): Weekend bias in Citizen Science data reporting: implications for phenology studies. - Int. J. Biometeorol. 57 (5): 715-720.

Creutz G. (1988): Der Weißstorch. Neue Brehm-Bücherei. 375. Wittenberg Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag. 1-236.

Flack A., Fiedler W., Blas J., Pokrovsky I., Kaatz M., Mitropolsky M., Aghababyan K., Fakriadis I., Makrigianni E., Jerzak L., Azafzaf H., Feltrup-Azafzaf C., Rotics S., Mokotjomela T.M., Nathan R., Wikelski M. (2016): Costs of migratory decisions: A comparison across eight white stork populations. - Sciences Advances. 2 (1): e1500931.

Rotics S., Turjeman S., Kaatz M., Resheff Y.S., Zurell D., Sapir N., Eggers U., Fiedler W., Flack A., Jeltsch F., Wikelski M., Nathan R. (2017): Wintering in Europe instead of Africa enhances juvenile survival in a long-distance migrant. - Animal Behaviour. 126: 79-88.

Schulz H. (1988): Der Weißstorchzug. Königslutter-Lelm. 1-459.

Schulz H. (1998): Ciconia ciconia White Stork. - BWP Update. 2 (2): 69-105.

Sparks T.H., Huber K., Tryjanowski P. (2008): Something for the weekend? Examining the bias in avian phenological recording. - Int. J. Biometeorol. 52 (6): 505-510.

Tortosa F.S., Máñez M., Barcell M. (1995): Wintering White Storks (Ciconia ciconia) in South West Spain in the years 1991 and 1992. - Vogelwarte. 38 (1): 41-45.