Berkut. 28 (1-2): 15-17. 2019.

 

Зустрічі деяких рідкісних видів птахів у степовій зоні Правобережної України у 2016–2018 рр.

М.Н. Гаврилюк1 , Ю.В. Милобог2, M. Prommer3

1 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; бул. Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031, Україна
The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy; Shevchenko Blvd., 81, Cherkasy, 18031, Ukraine
2 Криворізький державний педагогічний університет; пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086, Україна
Kryvyi Rih State Pedagogical University; Gagarin av. 54, Kryvyi Rih, 50086, Ukraine
3 Herman Ottó Institute Nonprofit Ltd. Hungary; Park u. 2, 1221, Budapest, Hungary
Corresponding author: М.Н. Гаврилюк (M.N. Gavrilyuk), e-mail: gavrilyuk.m@gmail.com

Records of some rare bird species in the Steppe Zone of the Right-bank Ukraine in 2016–2018. - M.N. Gavrilyuk, Yu.V. Milobog, M. Prommer. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - Data about 37 bird species collected in Kirovohrad, Mykolayiv and Odesa regions are present. 27 from them listed in the Red Book of Ukraine (2009). [Ukrainian].
Key words: fauna, distribution, breeding, migration, South Ukraine.

У роботі представлені результати фауністичних спостережень, проведених під час експедицій на території Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Наведені дані по 37 видах, 27 із них занесені до Червоної книги України (2009).
Ключові слова: фауна, поширення, гніздування, міграція, Південна Україна.

 


 

Література

Гаврилюк М., Милобог Ю. Експедиція по вивченню балабана в степовій зоні України в 2016 році. - Український центр досліджень хижих птахів. 31.05.2016. https://raptors.org.ua/ru/880.

Гаврилюк М., Милобог Ю., Prommer M. Експедиція з вивчення балабана на півдні України в 2017 році. - Український центр досліджень хижих птахів. 5.08.2017. https://raptors.org.ua/ru/1092.

Гаврилюк М., Милобог Ю., Prommer M. Експедиція по вивченню балабана в Одеській області в 2018 році. - Український центр досліджень хижих птахів. 29.07.2018. https://raptors.org.ua/ru/1270.

Червона книга України. Тваринний світ / Ред. І.А. Акімов. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 1-624.