Berkut. 27 (2): 98-103. 2018.

 

Знахідки білої чечітки (Carduelis hornemanni) в Західній Україні

П.М. Гринюк

Західноукраїнське орнітологічне товариство; вул. Почаївська, 1, с. Батьків, 35563, Радивилівський р-н, Рівненська обл., Україна
West-Ukrainian Ornithological Society; Pochayivska str., 1, Batkiv, 35563, Radyvylivskyi district, Rivne region, Ukraine
E-mail: petrohrynuk10@gmail.com

Records of the Arctic Redpoll (Carduelis hornemanni) in West Ukraine. - P.M. Hryniuk. - Berkut. 27 (2). 2018. - Data about finds of Arctic Redpoll in the western region of Ukraine were summarized and analysed. In total, 20 registrations since mid-19th century are known. Seven ones from them fell on the period of invasion of redpolls during autumn and winter in 2017/2018. All the records were mapped, details of them were described. Observers met Arctic Redpolls since November till February (November – 7, December – 5, January – 5, February – 2, unknown – 1). As a rule, single birds or small groups kept together with flocks of Common Redpolls. During the invasion in 2017/2018, Arctic Redpolls were observed in all cases in mixed-species flocks. Size of them fluctuated from 10 to 200 birds. Features for the field identification of three forms of redpolls (Carduelis flammea cabaret, C. f. flammea, C. hornemanni exilipes) are given. [Ukrainian].
Key words: ornithofauna, migration, vagrant, invasion, flock, identification.

Узагальнена та проаналізована інформація про знахідки білої чечітки на території Західної України. Загалом із середини XIX ст. відомо 20 достовірних реєстрацій виду в межах регіону. 7 із них відмічені під час потужної інвазії чечіток в осінньо-зимовий період 2017/2018 рр. Зустрічали білих чечіток із листопада до лютого. Зазвичай це були поодинокі птахи або невеликі групи у зграях звичайної чечітки. Під час інвазії 2017/2018 рр. біла чечітка у всіх випадках спостерігалася в полівидових зграях. Наводяться польові ознаки трьох форм чечіток фауни України (Carduelis flammea cabaret, C. f. flammea, C. hornemanni exilipes).
Ключові слова: орнітофауна, міграція, заліт, інвазія, зграя, визначення.

 


 

Література

Бокотей А.А. (1992): Про роботу Володимира Дзедушицького «Spis ptaków okolicy Krystynopola i Sokala nad Bugiem». - Беркут. 1: 97-98.

Бокотей А.А., Соколов Н.Ю. (2000): Каталог орнітологічної колекції Державного природознавчого музею. Львів. 1-164.

Годлевська О., Парнікоза І., Різун В., Фесенко Г., Куцоконь Ю., Загороднюк І., Шевченко М., Іноземцева Д. (2010): Фауна України: охоронні категорії. К. 1-80.

Горбань І. (2004): Розміри популяцій зимуючих птахів України. - Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. 35: 23-29.

Гриб О.В. (2017): Спостереження рідкісних та маловивчених видів птахів у Житомирській та Хмельницькій областях у 2009–2017 рр. - Беркут. 26 (2): 83-89.

Гричик В.В., Бурко Л.Д. (2013): Животный мир Беларуси. Позвоночные. Минск: Изд. центр БГУ. 1-399.

Гузій А.І. (1997): Фауна і населення хребетних західного регіону України. Т. 1. Розточчя. К. 1-161.

Дзедушицький В. (1992): Список птахів околиць Христинополя і Сокаля над Бугом. - Беркут. 1: 98-110.

Ільчук В.П., Гринюк П.М., Добринський О.В., Журавчак Р.О., Франчук М.В. (2017): Нові види птахів у фауні Рівненської області. - Беркут. 26 (1): 8-10.

Калякин М.В. (ред.) (2014): Полный определитель птиц европейской части России. М.: ООО «Фитон XXI». 3: 1-336.

Капелюх Я.І., Гузій А.І. (2000): Орнітофауна заповідника «Медобори». - Запов. справа в Україні. 6 (1-2): 59-67.

Китель Д.А., Кузьменкова А.М., Шамович Д.И. (2017): О миграции чечеток (Carduelis flammea flammea, Carduelis flammea cabaret, Carduelis hornemanni exilipes) в Беларуси. - Актуальные проблемы зоологической науки в Беларуси. Сб. статей XI Зоологической Междунар.научно-практич. конфер., приуроч. к десятилетию основания ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минск, 1–3 ноября 2017 г. Минск. 192-196.

Матеріали орнітологічних спостережень, затверджених Українською орнітофауністичною комісією (ОФК) в 1989–1990 рр. - Troglodytes. 1994. 4: 4-9.

Матерiали орнiтофауністичних спостережень, затверджених Українською регіональною орнiтофаунiстичною комiсiєю (ОФК) в 1982–1986 рр. - Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітологічні спостереження за 1989–1990 рр. Луцьк, 1991. 2: 12-50.

Никифоров М.Е., Козулин А.В., Гричик В.В., Тишечкин А.К. (1997): Птицы на рубеже ХХІ века. Минск. 1-187.

Паевский В.А. (2015): Вьюрковые птицы мира. М.: КМК. 1-272.

Портенко Л.А. (1960): Птицы СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 4: 1-415.

Федюшин А.В., Долбик М.С. (1967): Птицы Белоруссии. Минск: Наука и техника. 1-520.

Фесенко Г.В., Бокотей А.А. (2007): Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). Київ. 1-111.

Фесенко Г.В., Шидловський І.В. (2017): Зміни у таксономічному складі вітчизняної орнітофауни за останнє десятиріччя. - Бранта. 20: 209-220.

Химин М. (2013): До інвентаризації хребетних тварин у НПП «Прип’ять-Стохід». Повідомлення 1 (2007–2008 рр.). - Наук. вісник НПППС. 3 (1-2): 47-50.

Шидловський І. (1998): Звіт орнітофауністиної комісії (ОФК) за 1997 рік. - Інформ. мат-ли Зах. від. Укр. орнітол. т-ва. 9: 19-21.

Шидловський І. (1999): Звіт Української орнітофауністичної комісії за 1998 рік. - Інформ. мат-ли Зах. від. Укр. орнітол. т-ва. 10: 21-22.

Яковлєв М.В. (2018): Цікаві фауністичні спостереження в Придунайському регіоні України за період 2015–2018 рр. - Актуальні питання дослідження та охорони птахів. Татарбунари. 206-215.

Couzens D. (2014): Birds ID insights. Identifying the more difficult birds of Britain. London. 1-273.

Demeulemeester M. (2017): Identification of Redpolls, a compination. 1-49.

Domaniewski J. (1916): Krytyczny przegląd awifauny Galicji. - Pam. Fiziogr. 23: 5-83.

Dunajewski A. (1938): Badania nad ptakami Wolynia. - Acta Orn. Mus. Zool. Pol. 2 (17): 335-411.

Dzieduszycki W. (1880): Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Ptaki. Lwów. 1-206.

Grishchenko V. (2004): Checklist of the birds of Ukraine. - Berkut. 13 (2): 141-154.

Knox A.G. (1988): The taxonomy of redpolls. - Ardea. 76 (1): 1-26.

Lansdown P., Riddiford N., Knox A. (1991): Identification of Arctic Redpoll Carduelis hornemanni exilipes. - Br. Birds. 84 (2): 41-56.

Svensson L. (1992): Identification guide to European Passerines. Stockholm. 1-368.

Vinicombe K., Наrris A., Tucker L. (2014): The Helm guide to bird identification. London. 1-384.

Voous K.H. (1977): List of recent holarctic bird species. Passerines - Ibis. 119 (3): 376-406.