Berkut. 27 (1): 59-67. 2018.

 

Хід прильоту білого лелеки (Ciconia ciconia) в Україні у 2018 р.

В.М. Грищенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», Канівський природний заповідник; вул. Шевченка, 108, м. Канів, Черкаська обл., 19000, Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19000, Ukraine
aetos.ua@gmail.com

Course of the White Stork (Ciconia ciconia) arrival in Ukraine in 2018. - V.N. Grishchenko. - Berkut. 27 (1). 2018. - The action «Arrival of the White Stork – 2018» was conducted in March and April of 2018. It based on the collaboration with voluntary helpers and collection of data via Facebook. For this paper I used also other sources of information. In total, 262 dates of arrival from all the regions of Ukraine were obtained. I marked this points on the map that visually shows the course of arrival. For the comparison, I compiled also the approximate map of arrival for neighbouring countries (124 points). Migration of the White Stork has started in Ukraine in the first ten-day of March. The first bird was registered in a village of Lviv region on 5.03. The earliest flock was observed over Ternopil on 6.03. The migration stream from west to east (from Poland) in West Ukraine arose earlier. Passage from the south (from Romania) started some later, in the second ten-day of March. The migration had wave-like form, its activity rose and fell. The most powerful wave in March went on 15 to 20.03 with maximum on 17.03. Further the passage was stopped by the strong and prolonged colds. During these days flocks of storks concentrated in places where they were able to find the food. After weakening of colds a part of birds began to continue the migration moving to north and east. Till 27–28.03, flocks those were delayed in Ukraine because of bad weather flew away and the passage practically ceased. Only since 29.03 with coming of warming it began to gather strength again. The second maximum was observed on 1.04, later the intensity of migration began to decline. In early April storks active flew to the left-bank part of Ukraine. Timing of arrival was here much more compressed than in West and Central Ukraine. Thus, in Sumy region the first storks were observed only during a week. The last registration of arrival was on 11.04. The total period of White Stork arrival in Ukraine in 2018 lasted 38 days. The mean date in the whole country is 25.03 (24.7 ± 0.5; SD = 8.3; median – 24.03). It is close to the long-term norm (26.03). The passing flocks of storks were observed up to 30.04. The mean size of migrating flock was 18.2 ± 3.0 birds (range: 1–300, n = 137). Influence of weekend bias was unimportant. [Ukrainian].
Key words: migration, phenology, timing of arrival, flyway, weather, flock, methods.

У березні – квітні 2018 р. проведена акція «Приліт білого лелеки – 2018», в основі якої лежав збір даних через Фейсбук. При підготовці статті використані також інші джерела інформації. Загалом отримано 262 дати прильоту з усіх областей України та АР Крим. Точки спостережень нанесені на карту. Для порівняння складена також орієнтовна карта прильоту в сусідніх країнах. Міграція білого лелеки в Україні почалася в середині першої декади березня. Найраніше спостереження – 5.03 у Львівській області, 6.03 відмічена зграя над Тернополем. Спочатку утворився міграційний потік із заходу на схід північніше Карпат, трохи пізніше, з початку другої декади березня, пішов переліт із півдня – через Румунію й Молдову. Міграція мала хвилеподібний характер, її інтенсивність неодноразово наростала і спадала. У березні найбільш потужна хвиля пройшла 15–20.03, максимуму вона досягла 17.03. Далі переліт був призупинений тривалим і сильним похолоданням. Під час його зграї лелек концентрувалися в місцях, де могли знайти їжу. Коли холоди почали відступати, частина птахів стала продовжувати міграцію, просуваючись на північ і схід. До 27–28.03 зграї, які затрималися в Україні через негоду, порозліталися, і переліт практично припинився. Лише з 29.03, з початком потепління, він знову починає набирати силу. Другий його максимум відмічений 1.04, згодом інтенсивність міграції починає спадати. Остання реєстрація прильоту – 11.04 у східній частині Дніпропетровської області. Загалом період прильоту білого лелеки у 2018 р. на території України тривав 38 днів, середня його дата для країни в цілому – 25.03 (24,7 ± 0,5; SD = 8,3; медіана – 24.03), що близько до багаторічної норми (26.03). Міграція лелек продовжувалася до кінця квітня. Середній розмір пролітних зграй – 18,2 ± 3,0 особини (1–300, n = 137).
Ключові слова: міграція, фенологія, дата прильоту, пролітний шлях, погода, зграя, методика.

 


 

Література

Андрющенко Ю.А. (2015): О влиянии снежного и ледового покровов на состояние зимовок птиц в сухостепной подзоне Украины. - Беркут. 24 (1): 18-36.

Браунер А.А. (1916): О весеннем пролете аиста. - Орнитол. вестн. 2: 109-119.

Гожко А.А., Есипенко Л.П. (2015): Белый аист в низовьях Кубани. Славянск-на-Кубани. 1-113.

Гожко А.А., Есипенко Л.П. (2017): Белый аист Ciconia ciconia – новый зимующий вид Краснодарского края. - Рус. орн. журн. 26 (1410): 749-753.

Грищенко В.Н. (1992а): О зимовках белого аиста на Украине. - Аисты: распростр., экология, охрана. Минск: Навука і тэхніка. 82-85.

Грищенко В.М. (1992б): Хід прильоту шпака в районі Карпат. - Беркут. 1: 78-85.

Грищенко В.М. (2005): Чарівний світ білого лелеки. Чернівці: Золоті литаври. 1-160.

Грищенко В.Н., Галчёнков Ю.Д. (2011): Белый аист. - Птицы России и сопредельных регионов. Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные. М.: КМК. 384-416.

Грищенко В.Н., Серебряков В.В. (1992): Миграции белого аиста на Украине по данным фенологических наблюдений. - Сезонные миграции птиц на территории Украины. К.: Наукова думка. 258-273. 

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2013): Состояние популяции белого аиста (Ciconia ciconia) в Украине в 2013 г. - Беркут. 22 (2): 90-103.

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2016): Успешность размножения и динамика численности белого аиста (Ciconia ciconia) в Украине в 2014–2016 гг. - Беркут. 25 (2): 109-129.

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2017): Популяция белого аиста (Ciconia ciconia) в Украине в 2017 г.: продолжение кризиса. - Беркут. 26 (2): 112-124.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П. и др. (2004): Птицы Северного Кавказа. Ростов-на-Дону. 1: 1-398.

Кескпайк Ю.Э., Роотсмяэ Л. (1989): Весенняя миграция серого журавля в Эстонии в 1978–1985 гг. - Сообщ. Прибалт. ком. по изуч. миграции птиц. Тарту. 21: 111-121.

Савицкий Р.М., Ермолаев А.И., Савицкая С.С. (2015): Современное распространение и охрана белого аиста (Ciconia ciconia) в Ростовской области. - Беркут. 24 (1): 37-41.

Тильба П.А. (1998): Пролет белого аиста в Российском Причерноморье. - Кавказ. орн. вестн. 10: 133-134.

Berthold P., Kaatz M., Querner U. (2004): Long-term satellite tracking of White Stork (Ciconia ciconia) migration: constancy versus variability. - J. Orn. 145 (4): 356-359.

Courter J.R., Johnson R.J., Stuyck C.M., Lang B.A., Kaiser E.W. (2013): Weekend bias in Citizen Science data reporting: implications for phenology studies. - Int. J. Biometeorol. 57 (5): 715-720.

Creutz G. (1988): Der Weißstorch. Neue Brehm-Bücherei. 375. Wittenberg Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag. 1-236.

Grischtschenko V., Serebryakov V., Galinska I. (1995): Phänologie des Weißstorchzuges (Ciconia ciconia) in der Ukraine. - Vogelwarte. 38 (1): 24-34.

Keskpaik J. (1990): Phenological observations in bird migration studies. - Baltic Birds 5. Riga: Zinatne. 1: 204-210.

Kirwan G.M., Boyla K.A., Castell P., Demirci B., Özen M., Welch H., Marlow T. (2008): The birds of Turkey. The distribution, taxonomy and breeding of Turkish birds. London: Christopher Helm. 1-512.

Rotics S., Kaatz M., Turjeman S., Zurell D., Wikelski M., Sapir N., Eggers U., Fiedler W., Jeltsch F., Nathan R. (2018). Early arrival at breeding grounds: causes, costs and a trade-off with overwintering latitude. - J. Anim. Ecol. 87 (6): 1627-1638.

Schulz H. (1988): Der Weißstorchzug. Königslutter-Lelm. 1-459.

Schulz H. (1998): Ciconia ciconia White Stork. - BWP Update. 2 (2): 69-105.

Sparks T.H., Huber K., Tryjanowski P. (2008): Something for the weekend? Examining the bias in avian phenological recording. - Int. J. Biometeorol. 52 (6): 505-510.

Vaitkuvienė D., Dagys M., Bartkevičienė G., Romanovskaja D. (2014): The effect of weather variables on the White Stork (Ciconia ciconia) spring migration phenology. - Ornis Fennica. 92 (1): 43-52.

Van den Bossche W., Berthold P., Kaatz M., Nowak E., Querner U. (2002): Eastern European White Stork Populations: Migration Studies and Elaboration of Conservation Measures. - BfN- Skripten. 66: 1-197.