Berkut. 26 (1): 7. 2017.

 

Зустріч вівчарика-ковалика (Phylloscopus collybita) взимку в Чернівцях

Л.І. Мелещук, І.В. Скільський

Abstract.
A winter record of the Chiffchaff (Phylloscopus collybita) in Chernivtsy (West Ukraine). - L.I. Meleshchuk, I.V. Skilsky. - Berkut. 26 (1). 2017.
- A singing male was observed in the eastern part of the city on 22.02.2016. This is the second case of wintering of the species in the region of Ukrainian Carpathians [Ukrainian].

І.В. Скільський
Чернівецький обласний краєзнавчий музей, Національний природний парк «Хотинський»; а/с 532, м. Чернівці, 58001, Україна (Ukraine).
skilskyiv@ukr.net

 


 

Література

Глеба В.Н. (2015): Зимняя встреча теньковки Phylloscopus collybita в Закарпатской области. - Рус. орн. журн. 24 (1199): 3624-3625.

Годованець Б.Й. (2013): Птахи Українських Карпат: сучасний стан, історичні зміни та проблеми охорони. - Дис. … канд. біол. наук. К. 1-341.

Корзюков А.И. (2007): Находки зимующих пеночек (Phylloscopus collybita (Vieill.) в Одесской области. - Біологія ХХІ ст.: теорія, практика, викладання. Мат-ли міжнар. наук. конф. (1−4 квітня 2007 р., м. Черкаси − м. Канів). К.: Фітосоціоцентр. 214-215.

Корзюков А.И., Панченко П.С., Форманюк О.А., Белинский А.В. (2002): Мониторинг воробьинообразных птиц в Одесской области в зимний период 2000–2001 гг. - Мониторинг зимующих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины. Одесса – Киев. 15-30.

Полуда А.М. (2003): Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817). - Птахи України під охороною Бернської конвенції. К. 282-283. (Каталог флори і фауни Бернської конвенції. Вип. ІV).

Страутман Ф.И. (1954): Птицы Советских Карпат. К.: Изд-во АН УССР. 1-332.

Страутман Ф.И. (1963): Птицы западных областей УССР. Львов: Изд-во Львовск. ун-та. 2: 1-183.

Талпош В.С. (1969): Птицы Закарпатской низменности. - Дис. … канд. биол. наук. Кременец. 1-408.

Фесенко Г.В., Бокотей А.А. (2002): Птахи фауни України (польовий визначник). К. 1-414.