Berkut. 26 (1): 8-10. 2017.

 

Нові види птахів у фауні Рівненської області

В.П. Ільчук1, П.М. Гринюк2, О.В. Добринський3, Р.О. Журавчак2, М.В. Франчук2

1 Українське товариство охорони птахів; вул. Басівкутська, 25, м. Рівне, 33025, Україна
Ukrainian Society for the Protection of Birds; Basivkutska str., 25, Rivne, 33025, Ukraine
2 Рівненський природний заповідник; ур. «Дубки-Розвилка», м. Сарни, 34503, Рівненська обл., Україна
Rivnenskyi Nature Reserve; Dubky-Rozvylka, Sarny, 34503, Rivne region, Ukraine
3 Західноукраїнське орнітологічне товариство; вул. Кутузова, 23, м. Сарни, 34500, Рівненська обл., Україна
West-Ukrainian Ornithological Society; Kutuzov str., 23, Sarny, 34500, Rivne region, Ukraine
Corresponding author: В.П. Ільчук (V.P. Ilchuk), e-mail: v.ilchuk@ukr.net

New bird species in the fauna of Rivne region (West Ukraine). - V.P. Ilchuk, P.M. Hryniuk, O.V. Dobrynskyi, R.O. Zhuravchak, M.V. Franchuk. - Berkut. 26 (1). 2017. - The last faunistic summary about the birds of Rivne region (Novak, Savchuk, 1992) numbered 254 species. Later, 25 new species were registered. Information about 14 ones from them was published in 1998–2016. We present data about 11 species collected in 2007–2017. [Ukrainian].
Key words: ornithofauna, migration, vagrant, rare species.

Після останнього фауністичного зведення по птахах Рівненщини (Новак, Савчук, 1992) список орнітофауни області поповнився 25 новими видами. Інформація про 14 із них була опублікована протягом 1998–2016 рр. У статті наводяться дані про знахідки ще 11 видів, зібрані протягом 2007–2017 рр.
Ключові слова: орнітофауна, міграція, заліт, рідкісний вид.

 


 

Література

Бокотей А.А., Соколов Н.Ю. (2000): Каталог орнітологічної колекції Державного природознавчого музею. Львів. 1-164.

Давиденко I.В., Землянських I.Г., Полуда А.М. (1998): Рідкісні види птахів межиріччя Горині та Ствіги. - Мат-ли III конфер. молодих орнітологів України. Чернівці. 40-43.

Журавчак Р.О., Гнатина О.С., Сеник М.А. (2010): Перша реєстрація успішного гніздування мородунки Xenus cinereus (Scolopacidae, Charadriiformes) на заході України. - Вестн. зоол. 44 (2): 176.

Ільчук В.П. (2011): Спостереження рідкісних видів птахів у Рівненській області в 1996–2010 роках. - Troglodytes. 2: 109-110.

Ільчук В.П. (2012): Гніздування черні червонодзьобої Netta rufina на риборозплідних ставах поблизу м. Здолбунів Рівненської області. - Troglodytes. 3: 135-136.

Ільчук В.П. (2014): Заліт жовтої чаплі (Ardeola ralloides) у м. Рівне. - Беркут. 23 (1): 63.

Новак В.О., Савчук О.В. (1992): Птахи Рівненської області (фауністична характеристика). Рівне. 1-24.

Островська В.А. (2011): Зимівля шишкарів ялинового Loxia curvirostra L. та білокрилого Loxia leucoptera Gmel. у м. Березне. - Troglodytes. 2: 106-107.

Сеник М.А., Гнатина О.С., Журавчак Р.О. (2010): Дослідження орнітокомплексів Рівненського природного заповідника та прилеглих територій. - Стан і біорізноманіття Шацького національного природного парку. Львів: СПОЛОМ. 58-62.

Франчук М.В., Журавчак Р.О. (2016): Ревізія орнітофауни масиву «Сомине» Рівненського природного заповідника. - Troglodytes. 7: 111-123.

Химин М.В. (2006): Фауна хребетних Vertebrata Рівненського природного заповідника. - Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Луцьк. 3: 305-335.