Berkut. 25 (1): 74-75. 2016.

 

Гніздування чикотня (Turdus pilaris) у шпаківні

В.В. Новак1, В.О. Новак2

1 Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України; вул. Богдана Хмельницького, 15, м. Київ, 01601, Україна
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine; Khmelnitsky str., 15, Kyiv, 01601, Ukraine
2 Українське товариство охорони птахів; вул. Перемоги, 38, с. Голосків, Летичівський р-н, Хмельницька обл., 31535, Україна
Ukrainian Society for the Protection of Birds; Peremogy str., 38, Goloskiv, Letychiv district, Kmelnitsky region, 31535, Ukraine
Corresponding author: В.О. Новак (V.O. Novak), e-mail: vovanovak@rambler.ru

Nesting of the Fieldfare (Turdus pilaris) in a starling-box. - V.V. Novak, V.O. Novak. - Berkut. 25 (1). 2016. - A pair nested in an old starling-house without cover in the village of Goloskiv (Khmelnitsky region, West Ukraine) in 2016. Fieldfares laid 6 eggs, all the fledglings successfully left the nest. [Ukrainian].
Key words: breeding, nest, clutch, egg.

Пара чикотнів загніздилася у старій шпаківні без даху в с. Голосків (Хмельницька область) у 2016 р. Птахи відклали 6 яєць, у першій половині червня всі пташенята успішно покинули гніздо.
Ключові слова: гніздування, гніздо, кладка, яйце.

 


 

Література

Новак В.В. (2016): Біологія і сучасний статус дроздів (Turdus) у селах Подільського Побужжя. - Вісник Черкаського ун-ту. Сер. біол. науки. 2: 80-88.

Новак В.О. (2010): Попередній аналіз орнітофауни проектованого Національного природного парку «Верхнє Побужжя». - Подільський природничий вісник. Кам’янець-Подільський. 1: 132-152.

Портенко Л.А. (1928): Очерк фауны птиц Подольской губернии. - Бюл. МОИП. Отд. биол. 37 (1-2): 92-204.

Страутман Ф.И. (1963): Птицы западных областей УССР. Львов: Изд-во Львовского ун-та. 2: 1-182.

Талпош В.С. (1996): Рябинник в западных областях Украины. - Беркут. 5 (2): 152-157.

Татаринов К.А. (1973): Фауна хребетних заходу України: екологія, значення, охорона. Львів: Вид-во Львів. ун-ту. 1-257.

Храневич В.П. (1929): Матеріяли до орнітофавни західних округ України. - Зап. Кам’янець-Подільської науково-дослідної катедри. Полтава: Держ. вид-во України. 1: 5-43.