Berkut. 24 (2): 87-92. 2015.

 

Нові дані по рідкісних та маловивчених видах птахів Київської області

В.О. Мороз1, В.В. Казанник2, С.В. Домашевський3, P. Bijlmakers4, А.О. Сімон5

1 м. Київ, вул. Малиновського, 25, 04210, Україна
Malinovskogo str. 25, Kyiv, 04210, Ukraine
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», кафедра зоології; м. Київ, вул. Володимирська 64, 01601, Україна
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Biology, dep. of zoology, Volodimyrska str. 64, 01601, Kyiv, Ukraine
3 Український центр дослідження хижих птахів; м. Київ, вул. Жукова, 22, кв. 42, 02166, Україна
Ukrainian Birds of Prey Research Centre; Zhukov str. 22/42, Kyiv, 02166, Ukraine
4 м. Київ, пл. Контрактова 7, 01901, Україна
Kontraktova sqr. 7, Kyiv, 01901, Ukraine
5 Київський національний університет імені Тараса Шевченка; м. Київ, просп. акад. Глушкова 4, 03187, Україна
Taras Shevchenko National University of Kyiv; Glushkov str. 4, 03187, Kyiv, Ukraine
Corresponding author: В.О. Мороз (V.O. Moroz), e-mail: moroz@mst.kiev.ua

Abstract.
New data about rare and insufficiently known bird species of Kyiv region. - V.O. Moroz, V.V. Kazannyk, S.V. Domashevsky, P. Bijlmakers, A.O. Simon. - Berkut. 24 (2). 2015.
- The paper presents new data about 41 species collected from February 2010 till December 2015. Two species (Barnacle Goose and Paddyfield Warbler) were found in Kyiv region for the first time. [Ukrainian].
Key words: fauna, distribution, migration, vagrant, breeding.

У статті наводяться нові дані про 41 вид птахів, зібрані протягом лютого 2010 р. – грудня 2015 р. Два види (білощока казарка та індійська очеретянка) були знайдені в Київській області вперше.
Ключові слова: фауна, поширення, міграція, заліт, гніздування.

 


 

Література

Гаврилюк М.Н., Домашевский С.В., Илюха А.В., Давиденко И.В., Борисенко Н.Н. (2013): Встречи морской чайки (Larus marinus) на среднем Днепре. - Беркут. 22 (2): 171-172.

Казанник В. (2013): Зустрічі рідкісних і нечисленних видів птахів у заплаві р. Десна (Київська область). - Молодь і поступ біології: збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, приуроченої до 150-річчя від дня народження академіка В. Вернадського (16–19 квітня 2013 року, м. Львів). Львів. 247-248.

Казанник В.В., Мороз В.О., Bijlmakers P. (2015): Заліт білощокої казарки (Branta leucopsis) у Київську область. - Авіфауна України. 6: 48-50.

Казанник В.В., Яненко В.А., Серебряков В.В. (2013): Встречи редких видов птиц в пойме р. Десна в 2013 г. - Птицы и окружающая среда. Одесса: Апрель. 101-107.

Пекло А.М. (1997): Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 1. Неворобьиные Non-Passeriformes (Пингвинообразные Sphenisciformes – Журавлеобразные Gruiformes). К. 1-156.

Полуда А.М. (1996): Встреча малого лебедя (Cygnus bewickii) в Киевской области. - Праці Укр. орнітол. т-ва. 1: 221.

Полуда А.М. (2009): Гнездовые группировки вертлявой камышевки в Украине и их природоохранный статус. - Беркут. 18 (1-2): 143-163.

Чован О.О., Казанник В.В. (2014): Зимова зустріч червоноволої казарки (Rufibrenta ruficollis) у Києві. - Беркут. 23 (1): 23.

Chovan A.A., Kazannik V.V. (2015): The present status of Bewick’s Swan Cygnus columbianus bewickii in Ukraine. - Wildfowl. Supplement № 65: 143-153.