Berkut. 23 (1): 23. 2014

 

Зимова зустріч червоноволої казарки (Rufibrenta ruficollis) у Києві

О.О. Чован, В.В. Казанник

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», кафедра зоології; вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601, Україна (Ukraine)
e-mail: alexchov@mail.ru

Abstract.
Winter record of the Red-breasted goose (Rufibrenta ruficollis) in Kyiv. - A.A. Chovan, V.V. Kazannik. - Berkut. 23 (1). 2014.
- A bird was found on the Dnieper among wintering Mallards on 15.02.2014. [Ukrainian].

 


 

Література

Гаврилюк М.Н., Грищенко В.М. (2001): Современная зимняя орнитофауна восточной Черкасщины. - Беркут. 10 (2): 184-195.

Гаврилюк М.Н., Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2005): Нові дані про рідкісних та маловивчених птахів Центральної України. - Беркут. 14 (1): 28-37.

Гаврилюк М.Н., Домашевский С.В., Грищенко В.Н. (2007): Особенности зимовки птиц в 2006−2007 гг. в районе Кременчугского водохранилища. - Біологія ХХІ ст.: теорія, практика, викладання. Мат-ли міжнар. наук. конф. (1−4 квітня 2007 р., м. Черкаси − м. Канів). Київ: Фітосоціоцентр. 429-431.

Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н. (1998): Встречи краснозобой казарки на среднем Днепре. - Казарка. 4: 138-139.

Кныш Н.П. (2000): Встречи краснозобой казарки в Сумском Подесенье. - Беркут. 9 (1-2): 128.

Лебедь Е.А., Головченко Ю.Д. (1995): Встречи редких и малочисленных видов птиц в Черкасском районе. - Беркут. 4 (1-2): 101.

Лысенко В.И. (1991): Фауна Украины. Т. 5. Птицы. Вып. 3. Гусеобразные. Киев: Наукова думка. 1-208.

Лисенко В.І. (2009): Червоновола казарка. - Червона книга України. Тваринний світ. Київ: Глобалконсалтинг. 406.

Пекло А.М. (1997): Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 1. Неворобьиные Non-Passeriformes (Пингвинообразные Sphenisciformes – Журавлеобразные Gruiformes). Киев. 1-156.

Савостьян В.М., Мерзликин И.Р. (2008): Новая находка краснозобой казарки в Сумской области. - Беркут. 17 (1-2): 4.