Berkut. 23 (1): 57-58. 2014

 

Про статус лиски (Fulica atra) в Українських Карпатах

Б.Й. Годованець

Карпатський біосферний заповідник; вул. Красне Плесо, 77, м. Рахів, 90600, Закарпатська обл., Україна
Carpathian Biosphere Reserve; Krasne Pleso str., 77, Rakhiv, 90600, Transcarpathian region, Ukraine
e-mail: hodovanets@mail.ru

Abstract.
About the status of Coot (Fulica atra) in the Ukrainian Carpathians. - B.Yo. Hodovanets. - Berkut. 23 (1). 2014.
- The Coot is a rare breeding, migrating and wintering species of the mountainous part of the region. It breeds only in upper part of the Tisza valley in Khust district. A wintering bird was found on the Tisza river near the village of Bila Tserkva in Rakhiv district on 9.01.2014. [Ukrainian].
Key words: fauna, breeding, migration, wintering.

Лиска є рідкісним гніздовим, пролітним і зимуючим видом гірської частини регіону. Гніздиться вона лише в долині Тиси в Хустському районі Закарпатської області. На зимівлі виявлена тільки раз – один птах на р. Тиса біля с. Біла Церква Рахівського району Закарпатської області.
Ключові слова: фауна, гніздування, міграція, зимівля.

 


 

Література

Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М., Кучинська І.В., Башта А.-Т.В., Пограничний В.О., Бучко В.В., Сеник М.А. (2010): Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. Львів. 1-400.

Бучко В.В. (1999): Водоплавні та біляводні птахи Дністра і Прута (визначник-путівник, посібник для мисливців, працівників риборозплідних і мисливських господарств, вчителів). Чернівці: Золоті литаври. 1-100.

Киселюк О.І., Годованець Б.Й. (2000): Хребетні природного заповідника «Горгани». - Запов. справа в Україні. 6 (1-2): 35-41.

Курочкин Е.Н., Кошелев А.И. (1987): Семейство Пастушковые. - Птицы СССР. Курообразные, журавлеобразные. Ленинград: Наука. 335-464.

Матеріали орнітологічних спостережень на території західних областей України за 1995 рік. - Troglodytes. Західно-Український орнітофауністичний щорічник. Луцьк, 1996. 6: 9-42.

Орнітологічні спостереження на території західних областей України за 1989 рік. - Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітологічні спостереження за 1989–1990 р.р. Луцьк, 1991а. 2: 51-91.

Орнітологічні спостереження на території західних областей України за 1990 рік. - Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітологічні спостереження за 1989–1990 р.р. Луцьк, 1991б. 2: 92-128.

Орнітологічні спостереження на території західних областей України за 1993 рік. - Troglodytes. Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітологічні спостереження за 1993 р. Львів, 1994. 4: 10-28.

Потіш Л.А. (2009): Птахи Закарпатської області (анотований список). Львів. 1-124.

Скільський І.В., Годованець Б.Й., Бучко В.В., Пограничний В.О., Фогел Й.Ю., Бокотей А.А. (1998): Гніздова біологія лиски (Fulica atra L.) у регіоні Українських Карпат. - Наук. вісник Чернів. ун-ту. Біологія. Чернівці: ЧДУ. 20: 157-167.

Скільський І.В., Годованець Б.Й., Клітін О.М., Бундзяк П.В., Васін О.М., Бучко В.В. (1994): До екології лиски в Прут-Дністровському межиріччі. - Беркут. 3 (1): 9-14.

Страутман Ф.И. (1954): Птицы Советских Карпат. К.: Изд-во АН УССР. 1-332.

Cramp S., Simmons K.E.L. (1980): The birds of the Western Palearctic. Vol. 2. Hawks to Bustards. Oxford: Oxford University Press. 1-695.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. (2003): Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław: “pro Natura”. 1: 1-439.