Berkut. 23 (1): 56-57. 2014

 

Незвичайний заліт рожевих пеліканів (Pelecanus onocrotalus) на Канівщину

В.М. Грищенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», Канівський природний заповідник; вул. Шевченка, 108, м. Канів, 19000, Черкаська обл., Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19000, Ukraine
e-mail: vgrishchenko@mail.ru

Abstract.
An unusual vagrant of White Pelicans (Pelecanus onocrotalus) in Kaniv district (central Ukraine). - V.N. Grishchenko. - Berkut. 23 (1). 2014.
- Seven young birds were observed on a bank of the Dnieper in the town of Kaniv (49.45 N, 31.29 E) early morning on 25.11.2014. They rested on sand near the water. A weakened young White Pelican was found on a field near the village of Liplyave in Kaniv district on 27.11. An other young weakened bird has been caught on the Kremenchuk reservoir near the village of Sokirna (not far from Cherkasy) some earlier. Birds stayed up to frosts that have begun in the third decade of November. Such timing of departure is very late for pelicans. [Ukrainian].
Key words: fauna, Dnieper, migration, departure.

Сім молодих птахів, які відпочивали на березі Дніпра, знайшли в Каневі вранці 25.11.2014 р. 27.11 знесиленого молодого пелікана підібрали на полі біля с. Ліпляве Канівського району. Раніше ще один знесилений молодий птах був знайдений на Кременчуцькому водосховищі біля с. Сокирне вище Черкас. Птахи затрималися до морозів, що почалися у третій декаді листопада.
Ключові слова: фауна, Дніпро, міграція, відліт.

 


 

Література

Бескаравайный М.М. (2012): Птицы Крымского полуострова. Симферополь: Бизнес-Информ. 1-336.

Грабар А. (1997): Птицы Подкарпатской Руси (Avifauna Carpathorossica). - Беркут. 6 (1-2): 91-102.

Грищенко В.М., Лопарев С.О., Гаврилюк М.Н., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2003): Нові дані про рідкісних та залітних птахів Канівського заповідника та його околиць. - Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. (Мат-ли конфер., присвяч. 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9–11 вересня 2003 р.). Канів. 209-211.

Драган М.Я. (2005): Орнітологічні спостереження. Пелікан рожевий. - Беркут. 14 (1): 55.

Жмуд М.Є. (2009): Пелікан рожевий. - Червона книга України. Тваринний світ. Київ: Глобалконсалтинг. 398.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П. и др. (2004): Птицы Северного Кавказа. Ростов-на-Дону. 1: 1-398.

Кныш Н.П. (2004): Залеты пеликанов на Сумщину. - Беркут. 13 (2): 297-298.

Костин С.Ю., Тарина Н.А. (2002): Редкие птицы заповедника «Лебяжьи острова» и прилегающих территорий. - Бранта. 5: 113-128.

Мацына Е.Л. (2011): Розовый пеликан. - Птицы России и сопредельных регионов. Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные. М.: КМК. 12-24.

Надточий А.С. (2003): Залет розового пеликана в Харьковскую область. - Птицы бас. Северского Донца. Харьков. 8: 117.

Скільський І.В., Годованець Б.Й., Бучко В.В., Смірнов Н.А., Атаманюк М.С., Мелещук Л.І. (2014): Знахідки птахів із Червоної книги України в Чернівецькій області та на прилеглих територіях. Повідомлення 1. - Авіфауна України. 5: 1-5.

Скільський І.В., Хлус Л.М., Череватов В.Ф., Смірнов Н.А., Чередарик М.І., Худий О.І., Мелещук Л.І. (2007): Червона книга Буковини. Тваринний світ. Чернівці: ДрукАрт. 2 (1): 1-260.

Смогоржевський Л.О. (1979): Фауна України. 5. Птахи. 1: 1-188.

Стойловский В.П. (2000): Птицы озера Кагул. - Бранта. 3: 78-86.

Страутман Ф.И. (1963): Птицы западных областей УССР. Львов: ЛГУ. 1: 1-200.

Судиловская А.М. (1951): Отряд веслоногие. - Птицы Советского Союза. М.: Сов. наука. 1: 13-69.

Bauer K.M., Glutz von Blotzheim U.N. (1966): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Frankfurt am Main. 1: 1-483.

Cramp S., Simmons K. (1977): Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Vol. 1. Ostrich to Ducks. Oxford Univ. Press. 1-722.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. (2003): Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław: “pro Natura”. 1: 1-439.