Попередні дані по географічній мінливості пісні вівчарика-ковалика (Phylloscopus collybita) в Україні. - А.В. Грищенко, Є.Д. Яблоновська-Грищенко. - Беркут. 22 (2). 2013. - С. 161-164.
Для вивчення географічної мінливості пісні вівчарика-ковалика дані було зібрано протягом 2002–2013 рр. з усієї території України за виключенням Криму, дельти Дунаю та південної частини лівобережного Степу. Всього було записано пісні 231 особини з 65 точок. Аналіз географічної мінливості пісні проводився по територіальних комплексах елементів з використанням напівкількісного методу аналізу пісні. Оскільки кількість даних з кожної точки незначна, точки було об’єднано у сектори у відповідності до зоогеографічного районування України (Щербак, 1988). Виділення діалектів та аналіз розповсюдження елементів проводилися саме по цих секторах. Всього виділено 45 елементів. Було визначено рівні їх розповсюдження – універсальні (6 елементів), широко розповсюджені (9), діалектні (10), ще ряд категорій елементів, менш поширених. На досліджуваній території виявлено 2 діалекти – лівобережний та правобережний. Не виключено в подальшому при збільшенні кількості даних виділення і карпатського діалекту. Розподіл діалектів вівчарика-ковалика подібний до виявленого раніше у зяблика. Загалом, це лише попередні результати, оскільки за секторами окреслити діалекти можна лише досить схематично, і для деталізації необхідні подальші дослідження.
Ключові слова: пісня неперервного типу, елемент пісні, просторовий розподіл, пісенний діалект, різноманіття.