Загороднюк І.В. Дослідницька мережа «Міжрегіональна робоча група з вивчення птахів басейну Сіверського Дінця»: до 20-ліття створення та діяльності (1993–2013)

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut22-1/history22-1.pdf

Zagorodniuk I.V. Research network «Interregional working group on birds of Siversky Donets river basin»: to the 20th anniversary of establishment and activity (1993–2013)
Ukrainian