Квартальнов П.В., Поярков Н.Д., Поповкина А.Б., Дементьев М.Н. Сипуха на юго-востоке Азербайджана

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut20/ecology20-09.pdf

Kvartalnov P.V., Poyarkov N.D., Popovkina A.B., Dementyev M.N. Barn Owl at the southeastern Azerbaijan
Russian