Barbazyuk E.V. The phenomenon of synchronous take-offs in Gull-billed Terns

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut15/ethology15-2.pdf

English