Біотопічний розподіл і вибір місцеперебувань птахів в орнітоугрупованнях альпійського та субальпійського поясів у Татрах і на Бабій Гурі (Південна Польща). - А.-Т. Башта. - Беркут. 14 (2). 2005. - С. 145-162.
Протягом гніздового періоду 1998 р. досліджували орнітоугруповання альпійського та субальпійського поясів (мішане криволісся, зарості гірської сосни, луки з куртинами гірської сосни, альпійські луки з камінням, скелі), їх біотопічний розподіл в Татранському та Бабйогурському національних парках. Видове багатство та різноманітність орнітоугруповань змінюється вздовж висотного градієнту та структури рослинності. Кореляція між висотою над рівнем моря і різноманітністю не лінійна. На пробних площах виявлено від 15–17 (мішане криволісся) до 7 (скелі) видів птахів. Щільність особин знижується від 16,6–19,6 до 4,3 пар/10 га зі зростанням гіпсометричних висот. Коефіцієнт Соренсона (SQ) досягає 0,7–1,0 між порівнюваними парами біотопів. Найвищий показник б-різноманіття виявлений у мішаному криволіссі обох масивів. Дві групи, пов’язані близькими індексами подібності, виявлені з допомогою кластерного аналізу: (I) альпійські луки зі камінням і скелі, (II) мішане криволісся, зарості гірської сосни і альпійські луки з куртинами гірської сосни.