Новак В.О. Зимова орнітофауна східних районів Поділля

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut12/fauna12-3.pdf

Novak V.O. Winter ornithofauna of east districts of Podolia
Ukrainian