.., .., .., ..

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut10-2/ecology10-2-1.pdf

Skilsky I.V., Godovanets B.I., Buchko V.V., Fogel I.Yu. Breeding ecology of the Great Crested Grebe in region of the Ukrainian Carpathians
Ukrainian