.., .., ..

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut05-2/shortcom5-2-1.pdf

Buchko V.V., Skilsky I.V., Shkolny I.S. Avifaunistic finds in Chernivtsi region
Ukrainian