Новак В.О. Жовтоголова плиска - новий гніздовий вид птахів Хмельницької області

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut05-2/notes5-2-3.pdf

Novak V.O. Citrine Wagtail is a new breeding bird species in Khmelnitsky region
Ukrainian