.., .., .., .., .. - -

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut05-1/ecology5-1-1.pdf

Godovanets B.I., Skilsky I.V., Buchko V.V., Shkolny I.S., Kuchinik L.V. The Little Egret in the north-west part of the Prut-Dniester interfluve and in adjoining areas of the Ukrainian Carpathians
Ukrainian