.., .., .., .., ..

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut03-2/shortcom3-2-2.pdf

Buchko V.V., Skilsky I.V., Glibka I.V., Godovanets B.I., Shkolny I.S. New records of rare and unnumerous birds in Chernivtsi region
Ukrainian