Бундзяк П.В., Ікалюк Г.В., Сидорак Н.В. До фауни рідкісних та малочисельних птахів Покуття

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut03-2/shortcom3-2-1.pdf

Bundzyak P.V., Ikalyuk G.V., Sydorak N.V. To the fauna of rare and unnumerous birds of Pokuttya
Ukrainian