Поширення та живлення сiрiйського дятла у Буковинському Передкарпаттi та Прут-Днiстровському межирiччi. - О.М. Клiтiн, І.В. Скільський, П.В. Бундзяк. - Беркут. 3 (2). 1994. - На основі літературних джерел проаналізовано проникнення сірійського дятла у досліджуваний регіон. Вид, обійшовши зі сходу Карпати, проник до р. Дністер, а до 1967 р. межа ареалу просунулась ще далі - до північної частини Тернопільської області. У Прут-Дністровському межиріччі та Прикарпатті до 1990-х рр. його відмічали в 14 пунктах. Найбільше спостережень припадає на травень-липень (79,2 %). Типовими біотопами є фруктові сади (40,0 % випадків), листяні та мішані розріджені ліси (33,3 %), парки (20,0 %). Один раз птаха бачили серед деревних насаджень на березі р. Малий Сірет. За весь час спостережень чисельність виду залишалась досить низькою. Найбільш рідкісним він є в районі Буковинських Карпат, куди проникає під час кочівель по річкових долинах. Матеріали по живленню сірійського дятла, зібрані у 1959-1969 рр., наведені у табл. 2.