. . 3. . 1. 1994. . 48.

I I ί II I I-II

Record of the winter roost of Hen-harriers in Ivano-Frankivsk region. - P.V. Bundzyak, V.G. Zavadovsky, S.I. Brus. - Berkut. 3 (1). 1994. - The harriers were found near Rashkiv village in Gorodenka district.

i . i i -. 20.01.1994 . i 8 i (Circus cyaneus). ii 16.35, 20-25 . . 9 i ii 12 i, 6.02 - 15 i i 3 i (Buteo lagopus). i i i.

.. , .. , .I.

(Ukraine),
285800, I-i .,
. , . . , 23.
.. .