Беркут. Т. 2. 1993. С. 55.

ПТАШЕНЯ СПIВОЧОГО ДРОЗДА З ЧИСЕЛЬНИМИ ВАДАМИ РОЗВИТКУ

Nestling of the Song Trush with numerous defects of the development. - A.A. Bokotey, T.E Fedchishin. - Berkut. 2. 1993. - In a park of Lvov the nest with 4 nestlings was found. A young bird had the defected leggs, strongly bent spine, the right wing was absent.

30.04.1990 р. пiд час облiку птахiв парку довкола стадiону СКА у Львовi знайдено гнiздо спiвочого дрозда (Turdus philomelos), з кладкою з 4 яєць, що мали наступнi розмiри: 26,0 х 19,6; 26,8 х 19,8; 26,5 х 19,8; 25,5 х 19,0 мм. Вони були середньої насидженостi i жодне нiчим особливим не вiдрiзнялося вiд iнших яєць спiвочих дроздiв. Гнiздо знаходилося на кущi бузку на висотi 1,7 м у розвилцi гiлок на пiвнiчно-схiднiй околицi парку, недалеко вiд стрiльбища лучникiв. При повторному оглядi гнiзда через 2 тижнi (13.05) в ньому виявили 4 дев'ятиденних пташенят. Троє з них були цiлком нормальними i розвиненими. Четверте розмiрами не поступалося своїм ровесникам, але спочатку нам здалася дивною поза, в якiй воно лежало: на боцi, так, що було видно лапки, якi теж привернули нашу увагу. Лiва мала два скривленi та один недорозвинений пальцi (заднього не було взагалi). На правiй лапцi була лише 1/3 частина цiвки, вiд основи якої вiдходили в напрямку гомiлки три сильно редукованi пальцi. Правого крила не було зовсiм. Шийний вiддiл хребта дуже скривлений так, що голова вiдносно осi тiла була вивернута приблизно на 110. При бiльш детальному оглядi виявилося також, що крильце лiвого крила вивернуте на 180°. Цiкаво, що пташеня не виглядало ослабленим, а отже обмiн речовин не був порушений. Загинуло воно лише через 2,5 години пiсля того, як його вийняли з гнiзда. На наступний день пташеня передали в НДI ПАСП у Львовi, де з нього були взятi клiтини фiбробластiв для виявлення ймовiрних хромосомних аномалiй. На жаль, у культурi клiтин спостерiгався прорiст мiкроорганiзмiв i аналiз провести не вдалося. Зараз спиртовий препарат цього птаха знаходиться в фондах Державного природознавчого музею АН України.

А.А. Бокотей, Т.Е. Федчишин

Україна (Ukraine),
290008, м. Львiв,
вул. Театральна, 18,
Природознавчий музей.
 А.А. Бокотей.