Беркут. Т. 2. 1993. С. 3.

Видання першого українського орнiтологiчного журналу "Беркут" стало реальнiстю. Ви тримаєте в руках вже другий його номер. В наступному роцi ми плануємо, в залежностi вiд обставин, видати 2 - 4 випуски, тобто зробити нормальне перiодичне видання. Виходитиме також рекламно-iнформацiйний додаток i серiя "Бiблiотека журналу "Беркут". Перший її випуск присвячений матерiалам 1-ї конференцiї молодих орнiтологiв України, яка проходитиме в лютому 1994 р. в Луцьку.

Другий номер журналу не з'явився б без пiдтримки багатьох людей як в Українi, так i за її межами. Ми хочемо висловити нашу щиру вдячнiсть всiм, хто внiс пожертви на видання журналу; директору Державного природознавчого музею АН України Ю.Ф. Чорнобаю, головному iнспектору Канiвської державної iнспекцiї по охоронi навколишнього природного середовища М.О. Черняку, завiдуючому лабораторiєю екологiчного монiторингу Київського унiверситету iм. Тараса Шевченка М.Г. Чорному за фiнансову пiдтримку журналу; В.Г. Яблоновськiй за допомогу в пiдготовцi комп'ютерного макета.

Вiталiй Грищенко,
голова координацiйної ради
Спiлки молодих орнiтологiв України