.. -

.., .., .., ..

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut01/notes1-16.pdf

Buchko V.V. New data about the ornithofauna of Galych district of Ivano-Frankivsk region

Godovanets B.I., Skilsky I.V., Bundzyak P.V., Vasin O.M. Record of the Whiskered Tern in Chernivtsi region
Ukrainian