Сребродольська Є.Б., Пріяткіна Н.В., Гринчишин Т.Ю. Особливості гніздування коноплянки на Волинському Поліссі в умовах значного антропогенного пресу

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut01/ecology1-2.pdf

Srebrodolska E.B., Priyatkina N.V., Grinchishin T.Yu. Patterns of the Linnet breeding in the Volynian Polesye in conditions of a strong anthropogenic press
Ukrainian