Авіфауна України, вип. 6. 2015.

“Авіфауна України”, вип. 6, 2015

[PDF]

 

Петрович З.О. Матеріали до орнітофауни української частини дельти Дунаю та прилеглих територій
[summary] [PDF]

Костюшин В.А. Население водно-болотных птиц системы прудов в окрестностях сел Липовый Скиток – Заборье – Бобрица (Киевская область)
[summary] [PDF]

Яковлев М.В. Регистрация пустынной каменки (Oenanthe deserti) в Украине
[summary] [PDF]

Шевцов А.О., Балацький Л.Ю. Нові дані по рідкісних та малочисельних видах птахів Східної Кіровоградщини
[summary] [PDF]

Казанник В.В., Мороз В.О., Bijlmakers P. Заліт білощокої казарки (Branta leucopsis) у Київську область
[summary] [PDF]

Скільський І.В., Смірнов Н.А., Зеленчук Я.І., Атаманюк М.С., Юзик А.В., Мелещук Л.І. Знахідки птахів із Червоної книги України в Чернівецькій області та на прилеглих територіях. Повідомлення 2
[summary] [PDF]

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. Динамика предзимовочных скоплений водоплавающих птиц на Днепре в районе Канева
в 2015 г.
[summary] [PDF]

Новак В.В., Новак В.О. Міграція соколоподібних на території Подільського Побужжя восени 2013 р.
[summary] [PDF]

Ільчук В.П. Матеріали по фенології міграції птахів у південній частині Рівненської області
[summary] [PDF]

Ільчук В.П., Журавчак Р.О. Матеріали по фенології міграції птахів на півночі Рівненської області
[summary] [PDF]

Замітки
[PDF]

Костюшин В.А. Встреча сипухи (Tyto alba) в Киеве

Прокопенко С.П., Сорокін О.Г. Зустріч орла-могильника (Aquila heliaca) в Корякії

 

[Home]