“Авіфауна України”, вип. 2, 2002

[PDF]


Грищенко В.Н. Материалы по орнитофауне Сумского Посеймья
[summary] [PDF]

Домашевский С.В. Находки хищных птиц в гнездовые периоды 1992–1995 гг. на севере Украины
[summary] [PDF]

Полюшкевич І.М. Фауна куликів Коростишівського району Житомирської області
[summary] [PDF]

Скільський І.В., Клітін О.М., Хлус Л.М. До вивчення поширення та трофічних зв’язків дрімлюги на Буковині
[summary] [PDF]

Скільський І.В. Гніздування чорного крячка на озері Джулин (Чернівецька область)
[summary] [PDF]

Коцюруба В.В., Малихіна Т.В., Кротовська Т.В. Особливості фауни і біології дроздових птахів Гурівського лісництва (Дніпропетровська область)
[summary] [PDF]

Тищенков А.А. Результаты учетов птиц на дорогах Приднестровья в январе 2002 г.
[summary] [PDF]

Архипов А.М. Встречи редких и малочисленных видов птиц на Кучурганском водохранилище и в его окрестностях в 1997–2002 г.
[summary] [PDF]

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д., Гуляев Д.П. Материалы по орнитофауне долины р. Удай
[summary] [PDF]

Абрамчук А.В., Абрамчук С.В., Бакур Ю.Ю., Богданович И.В., Левый С.В., Прокопчук В.В., Сербун А.А., Лихван В.А. Встречи редких видов птиц в Брестской области в 2002 г.
[summary] [PDF]

Домашевский С.В. Наблюдения за миграциями хищных и околоводных птиц в нижнем течении р. Десна
[summary] [PDF]

Гаврилюк М.Н. Осінній моніторинг орнітофауни Липівського орнітологічного заказника (Черкаська область) у 1998–2002 рр.
[summary] [PDF]

Новак В.О. Міграція соколоподібних на Поділлі восени 2002 р.
[summary] [PDF]

Скільський І.В., Бучко В.В. Про зимівлю окремих видів птахів у Чернівецькій області
[summary] [PDF]

Грищенко В.Н. Мониторинг численности водоплавающих и околоводных птиц на трипольской зимовке (Киевская область) в 1984–1990 гг.
[summary] [PDF]

Давиденко И.В., Сыпко А.В. Зимовка птиц в районе очистных сооружений г. Киева зимой 2000/2001 гг.
[summary] [PDF]

Новак В.О. Матеріали по фенології міграцій птахів на Поділлі. 1. Non-Passeriformes
[summary] [PDF]

Гаврилюк М.Н. Строки сезонних міграцій птахів у Черкаському Подніпров’ї в 1991–2002 рр.
[summary] [PDF]

Замітки
[PDF]

Кныш Н.П. Находки фифи с финскими кольцами в Сумской области

Грищенко В.Н. Наблюдения некоторых редких видов птиц в долине р. Остер (Черниговская область)

Шевцов А.О. Про відкрите гніздування хатнього горобця


[Home]