Avifauna of Ukraine. 8: 45-48. 2017.

 

Матеріали до орнітофауни долини р. Велика Вись (Кіровоградська область)

А.О. Шевцов1, 2, Л.Ю. Балацький1, 2, В.В. Дубовий2

1 Кіровоградське відділення Українського товариства охорони птахів; вул. Героїв Сталінграду, 19, кв. 26, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28008, Україна
Kirovograd branch of the Ukrainian Society for the Protection of Birds; Heroyiv Stalingradu str. 19/26, Olexandriya, Kirovograd region, 28008, Ukraine
2 Олександрійське відділення Українського географічного товариства; вул. Миру, 28а, с. Велика Северинка, Кіровоградський р-н, Кіровоградська обл., 27613, Україна
Olexandriya branch of the Ukrainian Geographical Society; Velyka Severinka, Kirovograd district, Kirovograd region, 27613, Ukraine
Corresponding author: А.О. Шевцов (A.A. Shevtsov), e-mail: anatoliy_shevtsov@ukr.net

Мaterials to ornitofauna of the Velyka Vys river valley (Kirovograd region). - A.A. Shevtsov, L.Yu. Balatsky, V.V. Duboviy. - Avifauna of Ukraine. 8. 2017. - The river is located in Central Ukraine, in the basin of South Bug. Data were collected during an expedition on 17–20.07.2017. Information about 15 bird species is presented. [Ukrainian].
Key words: fauna, distribution, ecology, breeding, number.

Представлені дані по 15 видах птахів, зібрані у 2017 р. в ході досліджень долини р. Велика Вись та навколишніх територій.
Ключові слова: фауна, поширення, екологія, гніздування, чисельність.

 


 

Література

Андрiєнко Т.Л., Терещенко П.С., Клєстов М.Л. та iн. (2008): Заповiднi куточки Кiровоградської землi. 2-е вид. Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД». 1-245.

Кривульченко А.І. (2011): Водні об’єкти Кіровоградської області. Частина І. Словник водних об’єктів. Частина ІІ. Атлас гідрографічної мережі. Класифікатор водотоків. Водосховища. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 1-356.

Стригунов В.И., Милобог Ю.В., Ветров В.В. (2003): К вопросу о распространении и численности курганника (Buteo rufinus) в Украине. - Бранта. 6. 59-66.

Стригунов В.І., Милобог Ю.В., Вєтров В.В. (2008): Поширення канюка степового в Україні. - Знахідки тварин Червоної книги України. К. 367-372.

Червона книга України. Тваринний світ / Ред. І.А. Акімов. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 1-624.

Шевцов А.О. (1999): Поширення та екологія сірої чаплі в Кіровоградській області. - Бранта. 2: 57-63.

Шевцов А.О. (2002): Чисельність і деякі особливості екології білого лелеки в Олександрійському районі Кіровоградської області. - Беркут. 11 (2): 154-157.

Шевцов А.О. (2008): Сучасний стан популяції канюка степового (Buteo rufinus (Cretzschm.)) у Кіровоградській області. - Новітні дослідження соколоподібних та сов. Мат-ли III Міжнар. наук. конфер. «Хижі птахи України», м. Кривий Ріг, 24–25 жовтня 2008 р. Кривий Ріг. 378-384.

Шевцов А.А. (2012): Распределение, численность и биология обыкновенного канюка в Александрийском районе Кировоградской области. - Канюки Северной Евразии: распространение, состояние популяций, биология. Тр. VI Междунар. конф. по соколообразным и совам Сев.Евразии, г. Кривой Рог, 27–30 сентября 2012 г. Кривой Рог: ООО «Центр-Принт». 258-264.