Avifauna of Ukraine. 8: 30-34. 2017.

 

Матеріали до орнітофауни «Михайлівського степу» – відділення природного заповідника «Єланецький степ»

К.О. Редінов1, 2, П.С. Панченко3, І.Є. Моісєєв4

1 Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса»; вул. Старофортечна, 16, м. Очаків, Миколаївська обл., 57508, Україна
Regional Landscape Park «Kinburnska Spit»; Starofortechna str., 16, Ochakiv, Mykolayiv region, 57508, Ukraine
2 Національний природний парк «Білобережжя Святослава»; вул. Лоцманська, 18, м. Очаків, Миколаївська обл., 57508, Україна
National Park «Biloberezhzhya Svyatoslava»; Lotsmanska str., 18, Ochakiv, Mykolayiv region, 57508, Ukraine
3 Азово-Чорноморська орнітологічна робоча група; пр. Добровольского, 114/1, кв. 18, м. Одеса, 65111, Україна
Azov-Black Sea Ornitological Working Group; pr. Dobrovolskogo, 114/1, No. 18, Odesa, 65111, Ukraine
4 Регіональний ландшафтний парк «Тилігульский»; вул. Нікольська, 46, м. Миколаїв, 54001, Україна
Regional Landscape Park «Tyligulskiy»; Nykolska str. 46, Mykolayiv, 54001, Ukraine
Corresponding author: К.О. Редінов (K.А. Redinov), e-mail: brufinus@gmail.com

Materials to the ornithofauna of Mykhaylivskiy Step – a part of the Nature Reserve Yelanetskiy Step (South Ukraine). - K.А. Redinov, P.S. Panchenko, I.E. Moiseev. - Avifauna of Ukraine. 8. 2017. - This new part of the Nature Reserve is located near the river South Bug in Mykolayiv region. We present data about 53 bird species collected on 29.06.2009 and 2–3.06.2017. Three of them are listed in the Red Book of Ukraine (Stone Curlew, Scops Owl and Roller). [Ukrainian].
Key words: fauna, inventarisation, count, number, breeding, rare species.

Наводяться дані про 53 види птахів, зібрані 29.06.2009 р. та 2–3.06.2017 р. Виявлено 3 види, занесені до Червоної книги України: лежень, совка та сиворакша.
Ключові слова: фауна, інвентаризація, облік, чисельність, гніздування, рідкісний вид.

 


 

Література

Василюк А., Спинова Ю. (2016): Расширена территория заповедника «Еланецкая степь». - Степной бюл. 47-48: 4-5.

Редінов К.О. (2006): Орнітофауна природного заповідника «Єланецький степ». - Запов. справа в Україні. 12 (1): 46-56.

Рединов К.А. (2013): Гнездящиеся вьюрковые птицы Николаевской области. - Беркут. 22 (2): 137-150.

Редінов К.О. (2017): Деякі зміни в гніздовій орнітофауні природного заповідника «Єланецький степ». - Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників). К. 206-210. (Сер. «Conservation Biology in Ukraine». 2 (1)).