Avifauna of Ukraine. 8: 21-24. 2017.

 

Авіфауністичні спостереження в Лівобережній Україні у 2014–2017 рр.

В.М. Грищенко, Є.Д. Яблоновська-Грищенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», Канівський природний заповідник; вул. Шевченка, 108, м. Канів, Черкаська обл., 19000, Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19000, Ukraine
Corresponding author: В.М. Грищенко (V.N. Grishchenko), e-mail: aetos.ua@gmail.com

Avifaunistic observations in the left-bank part of Ukraine in 2014–2017. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. - Avifauna of Ukraine. 8. 2017. - Data about 14 rare and insufficiently known bird species are presented. They were collected during expeditions in 8 regions eastward from the Dnieper. [Ukrainian].
Key words: fauna, distribution, rare species, breeding.

Представлені дані по 14 видах птахів, зібрані під час експедицій у 8 областях на схід від Дніпра.
Ключові слова: фауна, поширення, рідкісний вид, гніздування.

 


 

Література

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2015): Зустрічі рідкісних видів птахів у Середньому Придніпров’ї у 2014–2015 рр. - Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку. Мат-ли Всеукр. наук. конфер. Черкаси. 56-59.

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2016): Голуб-синяк Columba oenas на Канівщині. - Troglodytes. 7: 201-204.

Костюшин В.А. (2015): Новое место гнездования клинтуха (Columba oenas) на ЛЭП в Киевской области. - Беркут. 24 (1): 65.

Костюшин В.А., Грищенко В.Н. (2013): Материалы по распространению клинтуха (Columba oenas) в Киевской области и сопредельных районах. - Беркут. 22 (1): 48-50. 

Костюшин В.А., Домашевский С.В., Грищенко В.Н. (2015): Материалы по распространению черного коршуна (Milvus migrans) в Киевской области в гнездовой период. - Беркут. 24 (1): 42-46.

Génsbøl B., Thiede W. (2005): Greifvögel. 4. Auflage. München: BLV. 1-415.