Роговий Ю.Ф. До фенології міграцій птахів у долині р. Кагамлик (Полтавська область)

http://www.aetos.kiev.ua/avifauna/avi4/avi4-13.pdf

Rogoviy Yu.F. To phenology of bird migrations in the valley of Kagamlyk river (Poltava region)
Ukrainian