Полюшкевич І.М. Матеріали по екології білокрилого крячка на Коростишівщині

Мерзликин И.Р. О трагической охоте ястреба-тетеревятника на зайца-русака

Полюшкевич І.М. Спостереження за зимівлею болотяної сови у Коростишівському районі на Житомирщині

Шкаран В.І. Випадки пізнього гніздування птахів на Волинському Поліссі

http://www.aetos.kiev.ua/avifauna/avi3/avi3-notes.pdf

Polyushkevich I.M. Materials to ecology of White-winged Black Tern in Korostyshiv district (Zhitomir region)

Merzlikin I.R. About a tragic hunt of Goshawk for Brown Hare

Polyushkevich I.M. Observations on wintering Short-eared Owls in Korostyshiv district of Zhitomir region

Shkaran V.I. Cases of late breeding of birds in Volynian Polissya
Ukrainian, Russian